VTK BiH organizovala edukaciju o javnim nabavkama

Dvodnevni seminar/webinar “Škola javnih nabavki” je održan 01.02. i 02.02.2021. godine u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

U toku edukacije, prezentiran je proces javnih nabavki po svim elementima kao i praktični primjeri. Posebna pažnja se posvetila planiranju javnih nabavki i istraživanju tržišta, uslovima za pokretanje postupka javnih nabavki, pripremi tenderske dokumentacije, ponudama i evaluaciji ponuda, postupcima pravne zaštite i elektronskim nabavkama.

Na seminaru/webinaru je učestvovalo 12 polaznika obuke.

Predavači na webinaru su bili certificirani treneri za javne nabavke: Amar Kasap, Nedim Džafić, Admir Čebić, Ervin Kreševljaković i Dario Kihli.