Vozači izuzeti od zabrane kretanja

Zaključkom o dopuni Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja Republičkog štaba za vanredne situacije Vlade Republike Srpske i Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, vozači teretnih vozila izuzimaju se od zabrane kretanja. Prevoznici su dužni predočiti dokaz o angažovanju vozača. Pored navedenog, Republički štab za vanredne situacije Vlade Republike Srpske je u cilju nesmetanog protoka robe donio i Zaključak o radu carinskih službi kojim se od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine  traži da organizuje rad carinskih službi od 00.00 do 24.00 časa.

Zaključak RŠZVS o ograničenju i zabrani kretanja

Zaključak o dopuni Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja

Zaključak o radu carinskih službi

Naredba 53 – izuzimanje vozača teških terenih vozila u domaćem i međunarodnom saobraćaju u vrijeme zabrane kretanja