Vodiči za proizvođače i izvoznike električne, elektronske opreme i građevinskih proizvoda

 

 

Projekat Evropske unije “Infrastruktura kvaliteta Zapadnog Balkana”, koji je finanisran od strane SIDA-e i EFTA-e, imao je za cilj da pomogne ministarstvima u transponovanju tehničkih propisa EU, kao i da institucijama koje se bave infrastrukturom kvaliteta (nacionalnim tijelima za standardizaciju i akreditaciju; tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti; nacionalnim institutima za metrologiju i agencijama za inspekcijski nadzor tržišta) omogući da lakše implementiraju tehničke propise EU. Aktivnosti su realizovane u saradnji sa privrednim i industrijskim komorama, agencijama za promociju izvoza, kao i direktno sa kompanijama kako bi im omogućio bolje razumijevanje novih tehničkih zahtjeva za proizvode na tržištima Zapadnog Balkana, ali i prilika i izazova koje ti zahtjevi nose sa sobom. Projekat je dao podršku ministarstvima o načinu na koji će primjenjivati evropski “Princip uzajamnog priznavanja” koji, u suštini, zahtjeva od svih zemalja članica EU da prihvate proizvode proizvedene u drugim zemljama članicama, a koji su pokriveni tehničkim zakonodavstvom koje nije harmonizovano u cijeloj EU.

Pored toga, projekat je pružio podršku u okviru dva važna sektora regionalne privrede koji su, ili će uskoro biti, podložni procesu usaglašavanja i sprovođenja tehničkog zakonodavstva širom EU (i EFTA): sektoru građevinskih proizvoda i sektoru električne i elektronske opreme.

Jedan od rezultata projekta su i Vodiči za proizvođače i izvoznike za električne i građevinske proizvode koje možete preuzeti

Vodič za proizvođače i izvoznike električne i elektronske opreme
Vodič za proizvođače i izvoznike građevinskih proizvoda