Vlada Srbije usvojila je i izmenjenu Odluku o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Vlada Srbije usvojila je i izmenjenu Odluku o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo, kojom se sirovo ulje od semena suncokreta ili šafranike izuzima od zabrane izvoza, a imajući u vidu da se ovaj proizvod ne može koristiti za dalju preradu u rafinisano suncokretovo ulje i da se najčešće koristi u industriji boja i lakova.

Takođe, odlučeno je da se na listu proizvoda za koje se privremeno zabranjuje izvoz doda i rafinisano suncokretovo ulje. LINK