Vinari- Zaštititi domaću proizvodnju vina i otvoriti nova tržišta

Proizvođači vina iz Hercegovine održali su sastanak 04. juna 2020. godine u Trebinju, na kojem se razgovaralo o aktualnoj problematici zaštite domaće proizvodnje, izvoza i kontrole grožđa koje se uvozi u Bosnu i Hercegovinu.

Kako je istaknuto na sastanku, proizvođači vina izražavaju bojazan da će u narednom periodu biti suočeni s još višom stopom uvoza vina u BiH uzrokovanoj padom potrošnje u svijetu i mogućnostima istovjetnog plasmana u međunarodnoj trgovini vinom kako je bilo i prije izbijanja pandemije.

Takođe, vinari su podsjetili na problematiku vezanu za prekomjeran uvoz grožđa, te potrebu da se na graničnim prijelazima vrše adekvatne fito-sanitarne analize prilikom uvoza vinskog grožđa, naročito u vrijeme trenda uvoza ovog grožđa (august-oktobar). Da bi ova mjera imala potpuni efekat odnosno dobrobit za domaće proizvođače i podizanje njihove konkurentnosti, potrebna je koordinirana aktivnost svih nadležnih institucija u BiH.

Pored navedenog, na sastanku kojem je nazočio i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, g. Staša Košarac istaknuta je i potreba povećanja kvota za izvoz vina u zemlje EU, te aktivnosti MVTEO BiH koji se tiču formiranja Radne grupe za izradu Zakona o vinu, čija je skora realizacija u najavi.