Vijeće ministara BiH donijelo je jednoglasno Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je jednoglasno Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2022. godine.
https://www.vijeceministara.gov.ba/saopstenja/sjednice/saopstenja_sa_sjednica/default.aspx?id=37068&langTag=bs-BA

Ovogodišnjom Odlukom su obuhvaćene 63 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije.

Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine će i ubuduće jednom godišnje sačinjavati i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavljati prijedloge tarifnih brojeva za suspenzije carinskih stopa kod uvoza određenih roba.