Veliki interes poslovne zajednice za seminar VTK/STK BiH o ljudskim resursima

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH), u saradnji s Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana (KIFZB), organizirala je seminar „Upravljanje ljudskim resursima-inovativni evropski modeli“, kojem je prisustvovalo više od 100 predstavnika bh. kompanija i institucija.

Organizaciju seminara finansirala je Evropska komisija kroz projekt podrške “EU podrška KIFZB’’, s ciljem jačanja konkurentnosti privreda Zapadnog Balkana i ispunjenja preduvjeta za pristupanje Evropskoj uniji. Na seminaru je, između ostalog, govoreno o strateškom planiranju ljudskih potencijala, regrutaciji i socijalizaciji novih uposlenika, profesionalnoj komunikaciji i odnosima s uposlenima.

„Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima je najznačajnija poslovna aktivnost svake organizacije. Važnost ljudskog kapitala raste, ljudi posjeduju sve više znanja i informacija pa je i upravljanje ljudskim resursima sve teže. Potrebno je znanje kako uspješno upravljati ljudskim kapitalom, kako pridobiti, razviti, zadržati i nagraditi prave ljude koji će postići postavljene ciljeve i slijediti strategiju preduzeća,“ rekao je predavač, direktor International creativity company (ICC) Jasmin Hasančević.

Za ovaj seminar veliki interes su pokazali predstavnici poslovne zajednice, a Institut za edukaciju VTK/STK BiH godišnje organizira oko 50 edukacija na kojima učestvuje više od 2000 polaznika.

„VTK BiH će nastaviti, u partnerstvu s vladinim i nevladinim organizacijama iz BiH i inostranstva, da organizira kontinuiranu edukaciju predstavnika bh. kompanija, a sve s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad na domaćem i inostranom tržištu, odnosno radi unapređenja izvoznih performansi preduzeća i podizanja njihove tržišno-konkurentske sposobnosti,“ naglasila je direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH dr.sc. Elma Kovačević- Bajtal.

U sklopu edukativnih aktivnosti, VTK/STK BiH uvela je i Learning Management System, online platformu za učenje, na kojoj, u svakom trenutku i besplatno, članice Komore mogu pohađati četiri kursa. Riječ je o interaktivnim i multimedijalnaim kursevima koji su dizajnirani i izrađeni u okviru „Digitalne akademije“.

Share This