Velika Britanija

Osnovi podaci

Službeni naziv zemlje: Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
Položaj: sjeverozapadno od obale Evrope (Atlantski ocean)
Glavni grad: London
Službeni jezik: engleski  
Političko uređenje:  unitarna parlamentarna ustavna monarhija
Površina ukupno:  244.820 km²
Stanovništvo: 67.215.293 (podatak iz 2020.)
Valuta: britanska funta (£)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2020)

POKAZATELJ 1990. 2000. 2010. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Stanovništvo, ukupno 57.247.586,00 58.892.514,00 62.766.365,00 65.116.219,00 65.611.593,00 66.058.859,00 66.460.344,00 66.836.327,00 67.215.293,00
BND, PPP (USD) 998.698.018.551,56 1.564.756.206.252,52 2.296.726.346.862,84 2.727.689.368.725,19 2.855.201.037.462,81 3.023.580.158.369,62 3.117.356.924.535,49 3.258.773.242.953,37 3.082.891.138.887,76
BND, PPP po glavi stan. (USD) 17.450,00 26.570,00 36.590,00 41.890,00 43.520,00 45.770,00 46.910,00 48.760,00 45.870,00
BDP (USD) 1.093.169.389.204,55 1.662.127.402.027,54 2.491.110.093.454,18 2.956.573.778.737,76 2.722.851.958.486,23 2.699.016.715.111,39 2.900.791.442.554,06 2.878.673.912.414,44 2.759.804.061.837,07
BDP po glavi stan. (USD) 19.095,47 28.223,07 39.688,61 45.404,57 41.499,56 40.857,76 43.646,95 43.070,50 41.059,17
Rast BDP (godišnji) % 0,73 3,67 2,13 2,62 2,26 2,13 1,65 1,67 -9,40
Bilans tekućeg računa (USD) -38.810.922.316,94 -36.125.667.469,04 -76.851.029.459,31 -152.635.974.807,47 -146.431.979.071,88 -98.075.856.295,83 -112.483.874.564,84 -76.873.708.617,68 -73.658.364.680,15
Bilans tekućeg računa (% BDP) -3,55 -2,17 -3,09 -5,16 -5,38 -3,63 -3,88 -2,67 -2,67
Izvoz roba i usluga (% BDP) 23,08 25,25 28,19 27,18 28,22 30,05 30,51 31,00 28,12
Uvoz roba i usluga (% BDP) 24,90 26,90 30,06 28,73 29,86 31,31 31,81 31,92 27,99
Inflacija (godišnja) % 8,06 1,18 2,49 0,37 1,01 2,56 2,29 1,74 0,99
SDI (USD) 41.363.405.438,83 164.130.335.444,12 66.734.551.294,09 45.333.483.122,09 324.813.224.213,02 125.358.809.934,12 -25.055.440.306,91 2.236.675.458,26 31.058.892.892,11
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) .. .. 11,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo (uljarice), povrtlarstvo, stočarstvo, peradarstvo i ribarstvo.

Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo i energetika, metalna industrija, brodogradnja, elektro – industrija, kemijska i naftna industrija, auto – industrija, avio – industrija i sl.

Glavne grane tercijarnog sektora: telekomunikacije, financije, transport, turizam, građevinarstvo i sl.

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 468,01 mlrd. USD (2021.)
Glavne izvozne grupe proizvoda: mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (14,7 %); prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali (14,06 %); vozila – osim tračnih (8,66 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (7,48 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (5,7 %); farmaceutski proizvodi (5,57 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (5,18 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji (4,39 %); avioni, letjelice i njihovi dijelovi (2,95 %); te plastika i proizvodi od plastike (2,76 %).
Ostale grupe proizvoda čine (28,55 %) ukupnog izvoza Velike Britanije u 2021. godini.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupno: 689,70 mlrd. USD (2021.)
Glavne uvozne grupe proizvoda: prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali (11,95 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (11,53 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (10,19 %); vozila – osim tračnih (9,28 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (8,95 %); farmaceutski proizvodi (3,91 %); plastika i proizvodi od plastike (3,04 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji (2,68 %); namještaj, nosači madraca, madraci, ... (2,05 %); te mješoviti kemijski proizvodi (1,9 %).
Ostale grupe proizvoda čine (34,52 %) ukupnog uvoza Velike Britanije u spomenutoj godini.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Velika Britanija članica je mnogobrojnih organizacija / institucija / asocijacija od kojih navodimo nekolicinu, slijedom:

CE, EBRD, EIB, EU, FAO, IBRD, ICC (national committees), IFC, ILO, IMF, NATO, OECD, OSCE, UN, UNESCO, WCO, WHO, te WTO.

Internet domain: .uk
Telefonski kod: +44

Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Glavni uvozni partneri / 2021/ %

Bosna i Hercegovina, na Listi zemalja – uvoznika britanskih proizvoda, nalazi se među prvih 150 u 2021. godini.

Bosna i Hercegovina, na Listi zemalja – izvoznika proizvoda u Veliku Britaniju, nalazi se među prvih 125 u 2021. godini.

Izvor:    ITC (Trade Map)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porezna struktura

PDV se primjenjuje na robu i usluge, a standardna stopa PDV-a iznosi 20  %. Također, snižena stopa PDV-a iznosi 5 %.

(Više informacija)

Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)

Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 4,32 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 5,58 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 3,96 %.

Dokumenti potrebni za izvoz

Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti, specifikacija robe, certifikat kvaliteta, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polica osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarna i fito-sanitarna uvjerenja.

(Više informacija)

Izvor:       World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Velikom Britanijom

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (KM) 85.290.803,74 93.621.979,57 86.537.766,66 111.360.057,95 91.648.754,74
UVOZ (KM) 185.510.157,73 84.023.562,28 72.137.314,28 71.246.649,75 72.279.322,26
OBIM (KM) 270.800.961,47 177.645.541,85 158.675.080,94 182.606.707,70 163.928.077,00
SALDO (KM) -100.219.353,99 9.598.417,29 14.400.452,38 40.113.408,20 19.369.432,48
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 45,98 111,42 119,96 156,30 126,80

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Veliku Britaniju, 2021. godina

Tarifni broj Naziv tarife Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Veliku Britaniju, 2021.
7112 Otpaci i lomljevina od plemenitih metala ili od … 24,36%
9401 Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … 18,36%
4819 Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za … 8,40%
2804 Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali … 5,91%
7610 Konstrukcije od aluminija … 5,56%
8421 Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; … 4,33%
9406 Montažne zgrade 3,80%
8544 Izolovana žica … 3,49%
9506 Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, … 3,13%
7213 Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog … 2,35%
Ostali 20,32%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Velike Britanije, 2021. godina

Tarifni broj Naziv tarife Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Velike Britanije, 2021.
3901 Polimeri etilena, u primarnim oblicima: … 12,55%
8708 Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … 6,15%
3822 Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na … 5,49%
8471 Mašine za automatsku obradu podataka i njihove … 4,49%
8414 Zračne ili vakuumske pumpe, zračni ili plinski … 4,04%
8703 Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … 3,46%
4803 Papir vrsta koje se koriste za izradu toaletnog … 3,26%
0901 Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez … 2,86%
7118 Metalni novac: … 2,62%
4818 Toaletni papir i slicni papir, celulozna vata i … 2,30%
Ostali 52,78%

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina potpisala je Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija  sa Ujedinjenim Kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske (vidi: Odluka o ratifikaciji Sporazuma na stranici Mistarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine – www.mvteo.gov.ba ).

Pregled svih bilateranih sporazuma između dvije (gore) spomenute države možete preuzeti OVDJE.

Izvor:      Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Korisne adrese

 • World Bank (OPEN DATA)
 • Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
 • Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih ulaganja (LINK)
 • Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za međunarodni sajam „ISM 2023- sajam slatkiša i grickalica“ u Kelnu

   VTK/STK BiH organizira posjetu bh. Kompanija međunarodnom sajmu „ ISM 2023- SAJAM SLATKIŠA I GRICKALICA ” koji će biti održan od 23. do 25. aprila 2023. godine. u  Kelnu (Njemačka). “ISM 2023  – Međunarodni sajam slatkiša i grickalica“  održat će se  u izložbenom centru u  Kelnu  (Njemačka) gdje će se predstaviti više od 1800 izlagača/kompanija

   2023-03-16
  • Posjeta turske delegacije VTK/STK BiH

   Delegacija turskih kompanija, predvođena Privrednom komorom Zile, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini tokom koje je predviđeno održavanje poslovnih susreta radi unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Republike Turske te povećanja postojećeg obima spoljnotrgovinske razmjene između dvije zemlje. Tokom sastanka turskih privrednika s delegacijom Vanjskotrgovinske/ Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine potpredsjednik VTK BiH Ahmet 

   2023-03-14
  • Poziv za B2B susrete u okviru sajma Hannover Messe 2023

   Europska poduzetnička mreža povodom održavanja sajma industrije i tehnologije Hannover Messe organizira „Technology & Business Cooperation Days 2023“ međunarodne poslovne susrete koji će se održati u hibridnom obliku: 4. do 6.4.2023. godine – online 17. do 20.4.2023. godine na sajmu Hannover Messe uživo   Komorski investicijski forum Zapadnog Balkana je jedan od suorganizatora događaja te će

   2023-03-13
  • Nove poslovne ponude inostranih firmi za saradnju sa firmama iz BiH

   – Usluge EEN mreže su provjerene, brze i besplatne- Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao koordinator Evropske preduzetničke mreže (EEN) u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa partnerima iz konzorcija (Sarajevska regionalna razvojna agencija, Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu, INTERA Tehnološki Park, Mostar, BIT Centar, Tuzla, Razvojna agencija Unskosanskog kantona, Bihać i Zenička razvojna agencija,

   2023-03-06