Velika Britanija

Osnovi podaci

Službeni naziv zemlje: Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
Položaj: zapadna Europa
Glavni grad: London
Službeni jezik: engleski  
Političko uređenje:  ustavna monarhija sa parlamentarnim sistemom vlasti
Površina ukupno:  244.820 km²
Stanovništvo: 66.971.411 (podatak iz 2022.)
Valuta: britanska funta (£)

Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2020)

PREDMET VREMENSKI OKVIR
MAKROEKONOMSKI PODACI GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA GODINA
POKAZATELJ 2000. 2010. 2015. 2019. 2020. 2021. 2022.
Stanovništvo, ukupno 58.892.514,00 62.766.365,00 65.116.219,00 66.836.327,00 67.081.234,00 67.026.300,00 66.971.411,00
BND, PPP (USD) 1.567.242.886.911,69 2.296.877.736.626,04 2.713.491.136.392,84 3.292.921.205.770,41 3.008.026.932.451,53 3.349.946.353.992,71 3.677.842.527.082,17
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) 26.610,00 36.590,00 41.670,00 49.270,00 44.840,00 49.980,00 54.920,00
BDP (USD) 1.666.048.767.079,76 2.491.397.494.467,95 2.934.857.946.213,47 2.857.057.847.953,02 2.704.609.160.088,15 3.122.480.345.924,54 3.070.667.732.359,21
BDP po glavi stanovnika (USD) 28.289,65 39.693,19 45.071,07 42.747,08 40.318,42 46.585,90 45.850,43
Godišnji rast BDP – a (%) 4,09 2,43 2,39 1,60 -11,03 7,60 4,10
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) -30.774.085.341,00 -72.121.003.370,39 -148.708.003.840,72 -80.778.655.725,83 -87.814.101.834,24 -47.053.517.067,38 -121.382.296.422,36
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % -1,85 -2,89 -5,07 -2,83 -3,25 -1,51 -3,95
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 25,62 28,56 27,63 31,26 29,24 28,82 32,72
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % 26,85 30,25 29,28 32,87 28,88 30,06 36,20
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) 1,18 2,49 0,37 1,74 0,99 2,52 7,92
SDI, neto priljev (USD) 164.130.335.444,12 66.734.551.294,09 45.333.483.122,09 19.790.761.929,13 132.476.034.789,02 5.922.252.759,16 44.126.903.482,38
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) .. 11,50 4,50 4,50 .. .. ..

Izvor: World Bank (World Development Indicators)

Najznačajnije industrijske grane

Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo):
Sekundarni (industrija, uključujući građevinarstvo):
Tercijarni (usluge):

Glavne grane primarnog sektora su poljoprivreda (ratarstvo uljarice, povrtlarstvo, stočarstvo, peradarstvo), ribarstvo, šumarstvo.

Glavne grane sekundarnog sektora čine rudarstvo, energetika, metalna industrija, brodogradnja, elektro industrija, kemijska industrija, naftna industrija, auto industrija, avio industrija.

Glavne grane tercijalnog sektora predstavljaju telekomunikacije, financije, transport, turizam, građevinarstvo.

Izvor:      Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)

Izvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan izvoz Ujedinjenog Kraljevstva na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 530,48 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Ujedinjenog Kraljevstva navodimo slijedom: „71“ – Prirodni ili kultivisani ... (18,56 %), „84“ – Nuklearni reaktori, ... (14,19 %), „27“ – Mineralna goriva, ... (10,82 %), „87“ – Vozila osim željezničkih ... (7,7 %), „30“ – Farmaceutski proizvodi (5,27 %), „85“ – Električne mašine i ... (5,2 %), „90“ – Optički, fotografski ... (3,82 %), „99“ – Neklasificirani proizvodi (3,63 %), „88“ – Zrakoplovi, svemirske ... (2,49 %), te „39“ – Plastika i proizvodi ... (2,45 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Ujedinjenog Kraljevstva čine (25,87 %) od ukupnog izvoza navedenog prostora na međunarodno tržište.

Uvoz / vrijednost i struktura

0

Ukupan uvoz Ujedinjenog Kraljevstva sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 816,30 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Ujedinjenog Kraljevstva jesu „27“ – Mineralna goriva, ... (16,81 %), „84“ – Nuklearni reaktori, ... (10,98 %), „87“ – Vozila osim željezničkih ... (9,01 %), „85“ – Električne mašine i ... (8,18 %), „71“ – Prirodni ili kultivisani ... (7,44 %), „30“ – Farmaceutski proizvodi (4,06 %), „99“ – Neklasificirani proizvodi (3,06 %), „39“ – Plastika i proizvodi ... (2,77 %), „90“ – Optički, fotografski ... (2,68 %), te „94“ – Namještaj, madraci ... (1,78 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Ujedinjenog Kraljevstva čine (33,23 %) od ukupnog uvoza Ujedinjenog Kraljevstva sa svjetskog tržišta.

Članstvo u međunarodnim organizacijama

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske aktivno učestvuje u radu mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija, kao i organizacija od kojih navodimo redom:

 • UN
 • WTO
 • ICC
 • IMF
 • IBRD
 • UNESCO
 • NATO
 • ostale

Pozivni (telefonski broj zemlje):        00 (44)

Internet domena:                             .uk

Glavni izvozni partneri / 2022 / %

Među uvoznicima proizvoda iz Ujedinjenog Kraljevstva, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 150 partnera.

Glavni uvozni partneri / 2022/ %

Među izvoznicama proizvoda u Ujedinjeno Kraljevstvo, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 125 partnera Ujedinjenog Kraljevstva.

Izvor:      Intracen.org („Trade Map“)

Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura

Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Standardna stopa predmetnog poreza, koja se primjenjuje na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi ili su predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi 20 %.

Snižena stopa PDV – a iznosi 5 %, što ovisi o vrsti proizvoda i usluge kao predmetu oporezivanja.

Carine u Ujedinjenom Kraljevstvu

Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dalje navedenu klasifikaciju proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu iznose kako slijedi:

 • „Svi proizvodi“ (4,32 %)
 • „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58 %)
 • „Industrijski proizvodi“ (3,96 %)

Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, kao i uvozne carinske deklaracije.

Pored prethodno navedenog, obavezno je poštivanje svih dodatnih zahtjeva institucija, tijela i organa Ujedinjenog Kraljevstva. Svi zahtjevi moraju biti vezani za važeću zakonodavnu legislativu spomenutog tržišta, jer se upravo na takav način reguliraju carinski postupci na određenom tržištu, odnosno njegovom carinskom prostoru.

  Akcize

Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energente (prirodni plin, ugalj, struja, …) plaćaju se akcize na spomenutom tržištu.

Stoga je, prilikom provođenja carinskog postupka, moguće je zahtjevanje podnošenja dodatne carinske dokumentacije.

Tehnička sigurnost proizvoda osigurava se kroz uvođenje i primjenu standarda na tržištu, koji su istodobno praćeni primjenom regulative o pakiranju proizvoda, etiketiranju i dodatnom označavanju proizvoda (npr. organski proizvod).

Pored navedenog, potrebno je obratiti pažnju i na propise vezane za marketing i oglašavanje proizvoda, kao i na druge mjere regulacije rada tržišta.

Dokumentacija za izvoz

Pod dokumentacijom potrebnom za izvoz navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicuspecifikacija robe, policu osiguranja, te shodno vrsti i namjeni proizvoda veterinarsku, sanitarnu i fito – sanitarnu dozvolu, odnosno dokumentaciju zahtjevanu od nadležnih institucija, organa i tijela.

Izvor:      World Bank (World Development Indicators)

Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Velikom Britanijom

POKAZATELJ
IZVOZ (KM)
UVOZ (KM)
OBIM (KM)
SALDO (KM)
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)

Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Veliku Britaniju, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Velike Britanije, . godina 

Tarifni brojNaziv tarifeUdio (%)

Izvor:      Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine

Sporazumi:

Bosna i Hercegovina potpisala je Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija  sa Ujedinjenim Kraljevstvom Velike Britanije i Sjeverne Irske, pa Odluku o ratifikaciji Sporazuma možete pogledati na web stranici Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.

Korisne adrese

 • Svjetska banka
 • Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine
 • Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini
 • Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
 • Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine

Pitajte nas

Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”

  Pogledajte promo video o BiH privredi
  bhprivreda
  Kako Vam možemo pomoci?

  Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

  • Poziv bh. kompanijama za učešće na sajmu prehrambene industrije SIAL 2024

   Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine po drugi put organizuje izlaganje bh. kompanija na jednom od vodećih i najposjećenijih sajmova u oblasti prehrambene industrije – SIAL 2024, koji se održava u Parizu (Francuska), u periodu od 19-23.10.2024. godine. Na ovoj manifestaciji, koja se organizuje i realizuje svake dvije godine, učestvuje veliki broj posjetilaca i izlagača iz

   2023-11-28
  • Promocija uspješne saradnje i stvaranje novih prilika za BiH

   Povodom obilježvanja 20. godišnjice saradnje američke savezne države Maryland s Bosnom i Hercegovinom, zvanična delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio generalmajor Ivica Jerkić posjetila je državu Maryland, SAD. Delegaciju naše zemlje su činili predstavnici Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine te Vanjskotrgovinske/Spoljotgovinske komore Bosne i Hercegovine. U okviru posjete

   2023-11-23
  • Poziv start up kompanijama za učešće na “Circularity Demo Day“ u Skoplju

   Vanjskotrgovinska /Spoljnotrgovinska komora  Bosne i Hercegovine  obavještava kompanije da  će u okviru ovogodišnje Regionalne konferencije konzorcijuma Evropske  preduzetničke mreže, 7. decembra 2023. godine u Skoplju, biti održan  jedinstveni događaj pod nazivom:  “Circularity Demo Day”  . Zainteresirane kompanije se mogu prijaviti preko  linka  do 7.11.2023. godine. Tokom događaja  će odabrane start-up  kompanije iz oblasti cirkularne ekonomije moći predstaviti  svoje

   2023-10-25