javna dokumenta

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Održna radionica za veterinarske inspektore i kompanije- Brži, jednostavnij i sigurniji protok roba

  U okviru SEED+ projekta (Sistemi za elektronsku razmjenu podataka), a u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, Komorskim investicionim forumom Zapadnog Balkana, Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine i CEFTA Sekretarijatom, u Sarajevu je održana prva obuka veterinarskih inspektora i kompanija u vezi sa izdavanjem veterinarskih certifikata u SEED+/CEFTA TRACES NT (TRAde Control and

  2023-09-12
 • Obavijest: Novo Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela novo Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi. Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi stupa na snagu 08.02.2023. godine i od tog dana zainteresovani poslovni subjekti mogu podnositi zahtjev za izdavanje novog odobrenja za navedeni pojednostavljeni

  2023-02-08
 • Poziv za seminar “Osnove prava Evropske unije”

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) poziva bh. poslovnu zajednicu na seminar „ Osnove prava Evropske Unije“ , koji će biti održan u srijedu, 15. februara 2023. godine u Sarajevu. Dobijanjem kandidatskog statusa Bosna i Hercegovina se treba pripremiti za narednu integracionu fazu, a to su pregovori o članstvu. Iz tog razloga potrebno je

  2023-02-03
 • Obavještenje o prestanku važenja ranijih odobrenja za carinska skladišta i odobrenja za pojednostavljene carinske postupke

  Uprava za indirektno oporezivanje BiH je obavijestila privredne subjekte da je prestanak važenja pojedinih pojednostavljenih carinskih procedura predviđen Zakonom o carinskoj politici BiH, koji se primjenjuje od 1.8.2022. godine. Naime, stara odobrenja za pojednostavljene carinske postuke su vrijedila šest mjeseci od dana početka primjene novog Zakona o carinskoj politici BiH. Dakle, od 1.2.2023. godine ne

  2023-02-03