javna dokumenta

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Obavijest: Novo Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela novo Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi. Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi stupa na snagu 08.02.2023. godine i od tog dana zainteresovani poslovni subjekti mogu podnositi zahtjev za izdavanje novog odobrenja za navedeni pojednostavljeni

  2023-02-08
 • Poziv za seminar “Osnove prava Evropske unije”

  Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) poziva bh. poslovnu zajednicu na seminar „ Osnove prava Evropske Unije“ , koji će biti održan u srijedu, 15. februara 2023. godine u Sarajevu. Dobijanjem kandidatskog statusa Bosna i Hercegovina se treba pripremiti za narednu integracionu fazu, a to su pregovori o članstvu. Iz tog razloga potrebno je

  2023-02-03
 • Obavještenje o prestanku važenja ranijih odobrenja za carinska skladišta i odobrenja za pojednostavljene carinske postupke

  Uprava za indirektno oporezivanje BiH je obavijestila privredne subjekte da je prestanak važenja pojedinih pojednostavljenih carinskih procedura predviđen Zakonom o carinskoj politici BiH, koji se primjenjuje od 1.8.2022. godine. Naime, stara odobrenja za pojednostavljene carinske postuke su vrijedila šest mjeseci od dana početka primjene novog Zakona o carinskoj politici BiH. Dakle, od 1.2.2023. godine ne

  2023-02-03
 • Predstavnici Komore održali sastanak s bh.poslodavacima u Stuttgartu

  Predstavnici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i entitetskih gospodarskih komora su u prostorijama Generalnog konzulata BiH u Stuttgartu održali sastanak s predstavnicima bh. kompanija koje koriste detašmane u Saveznoj Republici Njemačkoj. Sastanak je svojevrsna priprema za sutrašnji sastanak s predstavnicima Bundesagentur für Arbeit (Njemačke savezne agencije za rad) na kojem

  2023-01-17