Važnosti sistema baze podataka u velikim i uspješnim kompanijama

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine/Sektor za edukaciju, u saradnji sa kompanijom IT Code Line Solution organizirala je seminar na temu „Važnosti sistema baze podataka u velikim i uspješnim kompanijama“, s ciljem da polaznici steknu znanje o ulozi i važnosti današnje poznate tehnologije koja se u svijetu popularnije naziva bazom podataka ili upravljanje odnosima sa klijentima. Seminar je održan 04.06.2018. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu.

Seminar je bio namijenjen svim menadžerima, direktorima, te uposlenicima kompanija koji su imali za cilj da razviju svoj odnos sa klijentima, gdje je prezentirano da baza podataka nije samo primjena tehnologije u sektoru u kojem se nalazi specifična kompanija, već je strategija za saznavanje više o potrebama i ponašanjem klijenata/proizvoda/dobara, koja u konačnici za cilj ima da razvije snažniji odnos sa potrosačima proizvoda/usluga. Tokom seminara ukazano je i na poslovne prednosti baze podataka, kako implementirati bazu, te osvrt na moguće nedostatke već postojećih pomagala koje kompanije danas koriste u svrhu čuvanja i raspolaganja podacima.

Seminar je pokazao puno opravdanost, jer su učesnici dobili dosta korisnih i aktuelnih informacija i bili su veoma zadovoljni izborom tema i predavača. Na radionici su učestvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća iz Bosne i Hercegovine.

Share This