Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH pozdravlja odluku o zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drva i proizvoda od drva

 

 

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici donijelo odluku o zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drva i proizvoda od drva iz Bosne i Hercegovine. Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH pozdravlja odluku Vijeća ministara BiH o zabrani izvoza navedenih drvnih sortimenata, budući da je VTK/STK BIH također inicirala donošenje ovakve odluke, prvenstveno zbog kompanija drvne industrije iz BiH koje se već godinama susreću sa problemom nedostatka sirovine, jer veliki postotak izvoza otpada na šumske sortimente i rezanu građu.

U uslovima velike energetske i ekonomske krize u svijetu, mnoge zemlje su uvele mjere zaštite domaće proizvodnje. Obzirom da je šuma jedan od značajnih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine i da je značajna za prerađivačku industriju na bazi drveta, ekologiju i energiju, bilo je neophodno uvesti ekonomske mjere kojima će se destimulisati izvoz šumskih sortimenata i rezane građe.

Uslijed poremećaja na globalnom nivou u lancima snabdijevanja, a uzimajući u obzir i nedavnu odluku Vlade Srbije da uvede privremenu zabranu izvoza za određene proizvode iz šumarstva i drvne industrije, nadamo se da će ova odluka Vijeća ministara BiH smanjiti pritisak ino potražnje na tržište BiH, te doprinijeti da se zaštite domaći privrednici i u konačnici zaustaviti poskupljenje šumskih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta.

 

Share This