Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH jedan od organizatora Regionalne konferencije Evropske preduzetničke mreže za Jugoistočnu Evropu

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine kao kordinator BITNET konzorcija u okviru projekta Evropske preduzetničke mreže, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, organizirala je Regionalnu konferenciju Evropske preduzetničke mreže za Jugoistočnu Evropu koja se održava u hotelu Hills na Ilidži.

Cilj ove konferencije je pospješiti saradnju među regionalnim partnerima i konzorcijima Evropske preduzetničke mreže, poboljšati kvalitet i kapacitet njihovih usluga, te istovremeno predstaviti FINNO-Access2Finance&Innovative online platformu. Događaj je hibridnog karaktera, sačinjen od plenarnog dijela, prezentacije FINNO a2f platforme i dvije panel diskusije koje za svoje teme imaju regionalni inovativni ekosistem, pristup finansijama i inovacije.

Na konferenciji učestvuju visoki predstavnici relevantnih državnih i entitetskih ministarstava iz Bosne i Hercegovine, EU Direktorata za susjedstvo i proširenje, Direktorata za istraživanje i inovacije, Direktorata za regionalni i urbani razvoj i mnogi drugi.

Uvodno obraćanje na konferenciji su imali dopredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, dr.sc. Vjekoslav Vuković, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, g. Staša Košarac, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, g. Vjekoslav Petričević i ministar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništa i obrta, g. Amir Zukić.

[wds id=”57″]