Vanjskotrgovinska razmjena BiH sa svijetom u prvom kvartalu 2020. godine

 

 

Bosna i Hercegovina je u prvom kvartalu 2020. godine ostvarila izvoz u vrijednosti od 2.708.640.000KM. Izvoz je manji za 5,23% u odnosu na isti period prethodne godine.

Uvoz u Bosnu i Hercegovinu u prvom kvartalu 2020. godine iznosi 4.365.312.000 KM, što je manje za 7,23% u odnosu na isti period prethodne godine.

Precenat smanjenja izvoza reflektirao se na smanjenje vanjskotrgovinskog deficita za 10,33% u odnosu na prošlu godinu. Obzirom da je uvoz smanjen zbog vanrednih uslova ne može se okarakterisati kao zdravo smanjenje robnog deficita BiH. Konačan saldo iznosi -1.656.672.000 KM.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 62 % što je više za 2,16% u odnosu na prvi kvartal 2019. godine.

Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene je smanjen za 6,67% i iznosi 7.073.953.000 KM.

Više informacija o trendovima koji su obilježili prvi kvartal 2020. godini pogledajte u analizi Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH u prilogu.

Vanjskotrgovinska razmjena BiH sa svijetom u I kvartalu 2020. godine

Share This