Uvoz u Republiku Tursku-informacija

 

 

Prema informaciji koju ju je Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Turske odlučilo je da preduzme određene mjere s ciljem osiguranja neometanog provođenja uvoznih procedura i zaštite ličnog zdravlja uz minimalan kontakt.

U skladu sa dostavljenom informacijom, ukoliko se zdravstveni certifikati koji moraju pratiti uvezeni proizvod pošalju na službenu e-mail adresu relevantnog provincijskog direktorata za poljoprivredu i šumarstvo, a koji provodi neophodne provjere pošiljke, zvanične kontrolne procedure biće provedene bez traženja originala certifikata. Takođe se napominje da će prijave podnesene sa original ovjerenim certifikatima i dalje biti prihvaćene. Primjena navedenog započela je 25.03.2020. godine i biće nastavljena do kraja epidemije COVID-19.

Nota Ambasade Republike Turske u Sarajevu

Share This