Uvođenjem BAS EN ISO 3834 i BAS EN 1090 do povećanja prodaje, izvoza i kompetitivnosti

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, uz finansijsku podršku USAID WHAM Projekta – Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima Američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) implementira projekat pod nazivom „Uvođenje BAS EN ISO 3834 i BAS EN 1090 standarda u bosanskohercegovačke kompanije„.

Ciljevi projekta su povećanje obima prodaje i prihoda sa dobivanjem novih ugovora, povećanje obima izvoza na postojećim i novim tržištima i poboljšanje kompetitivnosti bosanskohercegovačkih kompanija u metalskom sektoru kroz razvoj i edukaciju radne snage.

Vanjskotrgovinska komora BiH uz pomoć partnera pruža podršku za 10 kompanija i to: Metacomm Jajce, BME Tešanj, Montmontaža Banja Luka, SIK Mostar, Alfa Nur Tuzla, Monting montaža Bijeljina, Ćosićpromex Usora, Urbangrad Gradačac, RM-LH Zenica i VIN Metal Žepče. Kao što se vidi iz profila odabranih kompanija, Projekat je namijenjen kompanijama metalske i elektro industrije BiH koje obavljaju tehnološki proces zavarivanja, te imaju veliku motivaciju i kapacitete za otpočinjanje ili širenje svog izvoza na postojećim ili ulaskom na nova tržišta. Zahtjevi kvaliteta pri zavarivanju topljenjem metalnih materijala BAS EN ISO 3834 garantuju poboljšani kvalitet zavarivanja, smanjenje defekata na samom proizvodu, što utiče na opštu sigurnost i veću dodanu vrijednost za bh. kompanije i privredu u cjelini.

Da bi kompanija postala korisnica grant sredstava morala je: biti kompanija iz privatnog sektora; zadovoljiti definiciju malog i srednjeg preduzeća; biti zainteresovana za širenje izvoza ulaskom na nova tržišta Evropske Unije; imati stabilne i dovoljne izvore finansiranja kako bi se obezbijedila implementacija aktivnosti projekta; učestvovati 50% u sufinasiranju troškova certifikacije; obezbijediti slobodno vrijeme za neometanu edukaciju IW inžinjera i/ili IW tehnologa ukoliko je aganžman te radne snage neophodan za uspješnu certifikaciju firme. Prednost prilikom odabira kompanija imale su aktivne članice Vanjskotrgovinske komore BiH u skladu sa članom 22. i 23. Zakona o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/01 i 72/13), te kompanije koje žele izvršiti certifikaciju firme prvi put u odnosu na one koje se recertifikuju.

Projektne aktivnosti obuhvataju pripremu kompanije od strane eksperta, edukaciju IIW inžinjera i IIW tehnologa, te certifikaciju same firme po jednom i/ili oba standarda i njihov završetak se očekuje u aprilu 2019. godine.

VTK BiH će u periodu nakon zvaničnog završetka projekta pratiti izvozne rezultate firmi korisnica grant sredstava kako bi se u slučaju dobrih performansi dalo osnova za buduće projekte sličnog sadržaja.

USAID WHAM Projekat planira i u budućnosti kroz grant i tehničku podršku pomagati BIH malim i srednjim preduzećima u proširenju kapaciteta, pristupu novih tržišta i generisanju novih radnih mjesta a sve u cilju unapređenja trgovinske integracije BIH i ekspanzije na tržišta EU.

Share This