Uvođenje CE znaka za finalni proizvod- Savox d.o.o. Milići

 

 

U okviru projektnih aktivnosti i redovnog obilaska članica, predstavnica Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine posjetila je kompaniju iz sektora drvne industrije Savox d.o.o. Milići. Tokom posjete, predstavljeni su proizvodni kapaciteti, asortiman proizvoda i planovi za naredni period.

Kompanija Savox d.o.o. učestvuje u projektu „Priprema MSP za uvođenje standarda kvalitete u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća“, koji implementira Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.Kompanija Savox je izvozno orijentisana, a cilj joj je da poveća svoje učešće na ino tržištu. Bavi se proizvodnjom montažnih kuća, drvene i alu stolarije, paleta, peleta i rezane građe. Kompanija ima potrebu za uvođenjem CE znaka te se iz tog razloga prijavila za podršku Komore i učešće u šprojektu „Pripremu MSP za uvođenje standarda kvalitete u MSP s ciljem internacionalizacije preduzeća“.

Uvođenjem CE znaka za finalni proizvod – komponente/dijelove montažnih kuća, ova kompanija očekuje postizanje dobre konkurentnosti na ino tržištu, saradnju sa novim ino partnerima i povećanje ino i ukupne prodaje. Takođe, očekuju i mogućnost ravnopravne kooperantske saradnje sa ino firmama, poboljšanje kvaliteta proizvoda te usklađivanje fabričke kontrole proizvodnje sa zahtjevima relevantnih standarda.

Tema projekta je usklađena s preporukama Akta o malom biznisu i Indeksa politika MSP 2022 (dimenzija 10) i određena je kao prioritet u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Ovaj projekat je podržan u okviru projekta „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ koji implementira Eda – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA, a finansira Švedska.