Uticaj GDPR-a na domaće privredne subjekte

U prostorijama Komore, danas je uz učešće značajnog broja privrednih subjekata, uspješno realizovano predavanje na temu „Uticaj GDPR-a na domaće privredne subjekte“ . Predavanje je organizovala Komora u saradnji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka u BiH s ciljem upoznavanja bh. privrednika o značaju i osnovnim zahtjevima, koje pred njih stavlja novo evropsko zakonodavstvo iz oblasti zaštite ličnih podataka.

Prisutne je u ime Komore pozdravio potpredsjednik dr.sc. Vjekoslav Vuković koji se zahvalio Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH na saradnji, te istakao značaj praćenja i blagovremenog informisanja privrednih subjekata o aktuelnim zakonskim regulativama.

GDPR – General Data Protection Regulatory, je dokument koji reguliše osnovna načela zaštite osobnih podataka i isti donesen je na nivou Europske unije 27. 4. 2016. , te je stupio na snagu 25. maja 2018. godine. Kako je rečeno, cilj donošenja GDPR-a je podizanje regulatornih standarda zaštite ličnih podataka u EU, odnosno čuvanje povjerljivosti osobnih podataka korisnika, klijenata i zaposlenika, ali, istovremeno, omogućavanje i dostupnosti podataka onima koji imaju za to ovlaštenje. Ispunjavanje zahtjeva GDPR-a, zahtjeva angažiranost i ažurnost, kako top menadžmenta tako i drugih za to odgovornih osoba u preduzeću. To praktično znaći da će, zbog eventualnog nepridržavanja GDPR-a, preduzeća snosit zakonske konsekvence. Upravo zato, važno je znati kako putem upravljanja rizka izgraditi i maksimalizirati sistem upravljanja informacijskom sigurnošću.

Iako je donešena na nivou EU, Opštu uredbu o zaštiti podataka (GDPR) su dužni primjenjivati i subjekti izvan EU. Propis se primjenjuje na obradu ličnih podataka u okviru aktivnosti privrednog subjekta koji ima sjedište u EU, nezavisno od toga da li se obrada vrši u EU ili ne. Također, vrlo je važno istaći da se ovaj propis primjenjuje i na obradu ličnih podataka nosilaca podataka u EU, nezavisno od toga da li subjekti imaju sjedište u EU ili ne, ako su aktivnosti obrade povezane sa nuđenjem roba ili usluga građanima EU, ili praćenjem njihova ponašanja ukoliko se ono odvija na teritoriji EU.

Više detalja o uredbi dala je gospođa Samira Čampara, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Komora će u okviru svojih nadležnosti nastaviti pružati podršku bh preduzećima na njihovom putu razvoja i stvaranja uslova za unapređenje njihovog poslovanja na tržištu EU.