Usvojena Odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa za 2021.

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava bh. kompanije da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici, održanoj 26. novembra 2020. godine, donijelo Odluku o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2021. godine.

Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2021. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi (”Službeni glasnik BiH”, broj 58/12).

Usvajanje Odluke predstavlja značajan pomak jer se domaći privrednici nalaze u nepovoljnom položaju u odnosu na konkurente iz EU i regiona koji prilikom uvoza istih proizvoda plaćaju višestruko nižu carinu.

VTK/STK BiH je, kao i svake godine, anketirala privrednike, u saradnji s entitetskim komorama, kako bi sastavila i nadležnom Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputila prijedlog proširene liste repromaterijala koje će proizvođači u narednoj godini moći nabaviti iz inostranstva bez plaćanja carine ili s nižom stopom u odnosu na trenutnu. Najviše prijedloga za dopunu odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza sirovina i repromaterijala na adresu Komore uputili su tekstilci, obućari, metalci, elektroindustrija, hemijska i prehrambena industrija.

Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenu carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2020. godinu sadrži 58 tarifnih brojeva dok Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenu carinskih stopa kod uvoza određenih roba za 2021. godinu sadrži 64 tarifna broja.

Upoređujući tarifne brojeve u obje odluke, konstatovano je da je 50 tarifnih brojeva iz Odluke za 2020. godinu obuhvaćeno i u Odluci za 2021. godinu, a da je izbačeno 8 i uvršteno novih 14 tarifnih brojeva koji se najviše odnose na sektor metalne i elektro industrije te tekstilno-obućarske.

Podsjećamo, Komora je ove godine uputila zahtjev za potvrđivanje tj. uvrštavanje za ukupnim prijedlogom od 201 tarifnom oznakom iz prehrambene, drvne i grafičke industrije, metalne i elektro industrije i tekstilno-obućarske industrije.

Ova Odluka je izuzetno važna za tekstilno-kožarsku industriju, metalnu i hemijsku  i prehrambenu industriju, jer predstavlja mjeru koja je od presudnog značaja za opstanak proizvodnje bh. privrednika i njihovu konkurentnost na tržištu drugih zemalja.

VTK/STK BiH, kao asocijacija privrednika s teritorija cijele Bosne i Hercegovine, pozdravlja donošenje ove Odluke jer ista predstavlja jednu od rijetkih poticajnih mjera za sveukupnu privredu i podizanje njene konkurentnosti.

Izražavamo nadu, u ime privrednika, da će se i u narednim ciklusima proširivati broj tarifnih oznaka obuhvaćenih odlukom jer bi to dalo dodatni impuls svim pobrojanim granama industrije naročito u današnjem vremenu nesigurnosti i nemogućnosti planiranja tj. okolnostima koje su naročito izražene u ovom vremenu pandemije.

Share This