Usvajanje Odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa omogućava konkurentnije poslovanje kompanija

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH pozdravlja usvajanje Odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2024. godine, koju je na današnjoj sjednici usvojio Savjet ministara BiH, a na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Za mnogobrojna preduzeća, donošenje ove odluke je od presudnog značaja za opstanak proizvodnje. Analiza primjene Odluke se vrši svake godine, od strane Ministarstva, prilikom izrade Odluke za narednu godinu, i to za svaku tarifnu oznaku koja je obuhvaćena odlukom. Iz analiza proističe da je potpunosti postignut cilj odluke da se omogući povoljnije i konkurentnije poslovanje privrednih subjekata iz oblasti tekstilne industrije, obućarske industrije, hemijske industrije, metalske industrije, elektroindustrije i prehrambene industrije. Odluka je dovela do veće angažovanosti instalisanih kapaciteta i povećanja proizvodnje, sa čime je spriječeno gubljenje radnih mjesta i po pokazateljima iz nekih preduzeća, došlo je do novog zapošljavanja.

Spoljnotrgovinska komora BiH, u saradnji s entitetskim komorama, svake godine objedinjuje mnogobrojne zahtjeve privrednika i dostavlja Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH na razmatranje. Zahvaljujemo Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH koje je na osnovu zaključaka sastanaka koji su vodjeni u Komori, uvažilo apel privrednika da se predmetna Odluka usvoji blagovremeno kako bi se mogli ispoštovati planovi kompanija za predstojeću poslovnu godinu. Najviše prijedloga za dopunu odluke o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa kod uvoza sirovina i repromaterijala na adresu Komore uputili su predstavnici sljedećih grana: tekstilno-obućarke, metalne i elektro industrije, prehrambene i hemisjke industrije.

Pozitivni efekti su značajni za sve nabrojane grane, što se iz godine u godinu potvrdjuje primjenom ove Odluke, a naglašavamo da je ova Odluka često odlučujući faktor za investitore prilikom planiranja njihvog daljnjeg poslovanja u zemljama regiona.

VTK/STK BiH pozdravlja njeno donošenje jer ista predstavlja podsticajnu mjeru za sveukupnu privredu i podizanje njene konkurentnosti. Odluka o privremenoj suspenziji i smanjenju carinskih stopa je trenutno privremenog karaktera i vrijedi godinu.

Share This