Uspješno završen treći ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“

 

 

U utorak, 22.02.2022. godine održan je posljednji dan predavanja u okviru trećeg ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“, koji je u ukupnom trajanju od deset radnih dana održan u vremenskom periodu od oktobra 2021. do februara 2022. godine. Podsjećanja radi, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH uspješno je realizirala prvi ciklus u 2018. i 2019., a drugi ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“ u 2020. i 2021. godini.

Polaznici trećeg ciklusa škole, njih ukupno 11, imali su priliku da odslušaju predavanja na ukupno 31 temu. U okviru realiziranog ciklusa škole prezentirane su sljedeće teme: Monetarna politika i bankarski sektor BiH u funkciji vanjskotrgovinske razmjene; Globalna i nacionalna ekonomija; Globalna ekonomija na prvi pogled; Osobine ekonomije BiH; Glavna ciljna tržišta BiH ekonomije; Arbitraža; Kupoprodajni ugovori u vanjskoj trgovini; Ulazak na strana tržišta u procesu internacionalizacije; Ulazak na tržišta kroz tri faze: Izvoz, otvaranje predstavništva i otvaranje proizvodnih pogona na stranim tržištima; Razvijanje poslovnog plana – kako realizirati izvoz; Profesionalna prodaja i prodajne vještine; E-marketing i marketing preko društvenih mreža; Strateško i operativno marketing planiranje; Priprema marketing plana; Promocija izvoza; Strategije uspješnog pregovaranja; INCOTERMS 2020; Cijene i kalkulacije u međunarodnoj trgovini; Primjer top-to-bottom i bottom-to-up cjenovne kalkulacije izvoznog posla u vanjskotrgovinskoj praksi u distributivnom modelu; Međunarodni transfer novca; Finansiranje i Letter of Credit; Upravljanje rizikom i naplata potraživanja; Svrstavanje roba u carinsku tarifu; PDV u međunarodnoj trgovini; Porijeklo robe (generalno, regionalna konvencija i ovlašteni izvoznik, dokaz o porijeklu robe); Carinske povlastice; Osiguranje u vanjskoj trgovini; Preferencijalni trgovinski sporazumi; Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima; Poticaji za izvoznike – EEN mreže; Lobiranje u EU i DKP.

Nastava je održana u trajanju od 49 školskih sati, uz predavački angažman 19 predavača.

Za pripremu i realizaciju nastavnog plana i programa su bili zaduženi: prof.dr. Snježana Brkić, Elma Demir, dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, mr.sc. Lejla Čorhodžić, prof.dr. Nenad Brkić, prof.dr. Senad Softić, prof.dr. Almir Peštek, Gojko Rodić, prof.dr. Eldin Mehić, prof.dr. Vedad Silajdžić, prof.dr. Emir Agić, Amir Hujić, prof.dr. Elvir Čizmić, Zdenko Pehar, Dejan Rakić, Enes Ališković, prof.dr. Veljko Trivun, mr.sc. Vedad Halilović i prof.dr. Željko Šain.

S obzirom na važnost ove edukacije i kontinuiranu potrebu i interesovanje bh. poslovne zajednice za ovakvim i sličnim, stručnim i inovativnim nastavnim planovima i programima, VTK/STK BiH u četvrtom kvartalu 2022. godine planira pokrenuti novi, četvrti po redu ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“.

Za više informacija u vezi sa ovom školom, kao i drugim edukativnim aktivnostima VTK/STK BiH, budite slobodni da nas kontaktirate upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na jedan od brojeva telefona 033/566-200, 033/566-201 ili 033/566-204.

Share This