Dana 26.01.2021. godine održan je posljedni dan predavanja u okviru drugog ciklusa „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“, koja je u ukupnom trajanju od deset radnih dana održana u vremenskom periodu od oktobra 2020. do janauara 2021. godine. Polaznicima škole, uposlenicima bh. kompanija, prezentirano je ukupno 36 tema koje čine sastavni dio nastavnog plana i programa škole.

Prezentirane teme bile su: Globalna i nacionalna ekonomija; Globalna ekonomija na prvi pogled; Osobine ekonomije BiH; Glavna ciljna tržišta BiH ekonomije; Strategija i politika vanjske trgovine; Preferencijalni trgovinski sporazumi; Procjena izvoznog potencijala preduzeća; Razvijanje poslovnog plana – kako realizirati izvoz; Planiranje izvoznog marketinga bh. kompanije; Promocija izvoza; Monetarna politika i bankarski sektor BiH u funkciji vanjskotrgovinske razmjene; Marketing kanali; E-marketing i marketing preko društvenih mreža; Međunarodni transfer novca; Finansiranje i kreditno pismo; Upravljanje rizikom i naplata potraživanja; Prijevoz robe i prijevozni dokumenti; INCOTERMS 2010 i 2020; Cijene i kalkulacije u međunarodnoj trgovini; Arbitraža; Strateško i operativno marketing planiranje; Priprema marketing plana; Poticaji i potpore za izvoznike; Poticaji za izvoznike – EEN mreže; Profesionalna prodaja i prodajne vještine; Strategije uspješnog pregovaranja; Učesnici u međunarodnom poslovanju i ulazak na ino tržište; Postupci uvoza i izvoza; Svrstavanje roba u carinsku tarifu; PDV u međunarodnoj trgovini; Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima; Lobiranje u EU; UN prodajna konvencija, trgovinski zakoni BiH, izbor važećih zakona u ugovorima, bitni elementi ugovora o kupoprodaji; Porijeklo robe (generalno, regionalna konvencija i ovlašteni izvoznik, dokaz o porijeklu robe); Carinske povlastice i Osiguranje.

Nastava je održana u trajanju od 68 školskih sati, uz predavački angažman 21 predavača. Za pripremu i realizaciju nastavnog plana i programa su bili zaduženi: prof.dr. Snježana Brkić, Elma Demir, prof.dr. Enver Backović, prof.dr. Nenad Brkić, prof.dr. Senad Softić, prof.dr. Maja Arslanagić Kalajdžić, prof.dr. Almir Peštek, Gojko Rodić, dr.sc. Igor Marković, prof.dr. Eldin Mehić, prof.dr. Vedad Silajdžić, prof.dr. Emir Agić, Amir Hujić, prof.dr. Elvir Čizmić, mr. Nermin Palić, Zdenko Pehar, Dejan Rakić, Enes Ališković, dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, prof.dr. Fatima Mahmutćehajić i prof.dr. Veljko Trivun.

Podsjećanja radi, Vanjskotrgovinska komora BiH uspješno je realizirala prvi ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“ u 2018. i 2019. godini. Ipak, ono što realizaciju drugog ciklusa škole čini posebnom i specifičnom jesu okolnosti u kojima je škola realizirana, odnosno efekti koje je pandemija koronavirusa (COVID-19) imala na način realizacije škole, čime je ograničen broj učesnika na javnim okupljanjima. S tim u vezi, Vanjskotrgovinska komora BiH je organizirala drugi ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“ u učionici, za ograničen broj polaznika, te u isto vrijeme online, za one polaznike koji su izrazili želju za tim (online) načinom učenja i pohađanja nastave.

S obzirom na važnost ove edukacije i kontinuiranu potrebu bh. poslovne zajednice za ovakvim i sličnim, stručnim i inovativnim nastavnim planovima i programima, Vanjskotrgovinska komora BiH u drugoj polovini 2021. godine planira realizirati treći ciklus „Škole vanjskotrgovinskog poslovanja“.

Za više informacija u vezi sa ovom školom, kao i drugim edukativnim aktivnostima VTK BiH, budite slobodni da nas kontaktirate upitom na e-mail adresu [email protected] ili na jedan od brojeva telefona 033/566-200, 033/566-201 ili 033/566-204.