Vanjskotrgovinska komora BiH i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) organizovali su u Mostaru, 16. jula 2021. godine, informativnu radionicu o prednostima alternativnih i mirnih načina rješavanja privrednih sporova, namijenjenu poslovnoj zajednici u BiH.

Informativno predavanje o prednostima alternativnih načina rješavanja sporova je događaj posvećen podizanju svijesti o prednostima arbitraže, medijacije i sudske nagodbe u odnosu na redovan sudski postupak i namijenjen je poslovnoj zajednici u BiH, prije svega menadžmentu i zaposlenim na pravnim poslovima u poslovnim subjektima.

Učesnici ovog informativnog predavanja su kroz prikaz navedenih alternativnih načina rješavanja sporova, te instituta mirnog rješavanja spora sudskom nagodbom, imali priliku dobiti sveobuhvatne informacije u pogledu prednosti u odnosu na dužinu i troškove postupka, te benefite koje rješavanje sporova ovim putem najčešće ima u smislu nastavljanja narušenih poslovnih odnosa.

U ime VTK BiH polaznike edukacije je pozdravila dr.sci. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK BiH koja je pored ostalog kazala da je VTK BiH, u cilju jačanja svijesti o prednostima i važnosti alternativnog načina rješavanja sporova, organizirala brojne edukacije, te je nedavno pokrenula Školu za arbitražno rješavanje sporova.

Također je upoznala prisutne o aktivnostima Arbitražnog suda pri VTK BiH. O primjeni alternativnih načina u rješavanju privrednih sporova, sa privrednicima su razgovarali eksperti iz ove oblasti. O postupku arbitraže pred Arbitražnim sudom pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH, govorio je predsjednik Suda prof. dr Abedin Bikić, dok je o prednostima medijacije govorila Jagoda Ribica iz Udruženja medijatora u BiH.
O sudskoj nagodbi i prednostima koje bi masovnija primjena ovog instituta donijela privrednicima koji imaju određene sporove, sa prisutnim je razgovarala Dijana Mazalić Nović, predsjednica Okružnog privrednog suda u Prijedoru.
Učesnici su na radionici imali priliku čuti detaljne informacije o arbitraži, medijaciji i sudskoj nagodbi, kao i o prednostima rješavanje sporova na ovaj način u odnosu na redovni sudski postupak.

Moderator edukacije je bio Branislav Kulašinac, pravni savjetnik VSTV.

Ovaj događaj je dio šire inicijative koju VSTV BiH provodi uz podršku Evropske unije, kroz Projekat “Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017”, kako bi se poslovnoj zajednici približila arbitraža, medijacija i sudska nagodba, kao alati za brže, efikasnije i jeftinije rješavanje privrednih sporova.