Uspješno realizovan webinar “Mogućnosti za rast u BiH u vremenu Covid-19”

 

 

Webinar na temu “Mogućnosti za rast u Bosni i Hercegovini u vremenu Covid-19” koji su organizovale Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), usješno je realizovan uz učešće više od 60 predstavnika vlada, domaćih i stanih institucija i organizacija, investitora, te domaćih kompanija.

Tokom webinara razgovarano je o neiskorištenim potencijalima za sofisticiranje izvoza i mogućnosti ulaganja u strateške sektore Zapadnog Balkana, a posebno ekonomiju Bosne i Hercegovine. Pored navedenog, diskusija je imala za cilj ukazati na načine podrške preduzećima u jačanju proizvodnje i ulasku na strana tržišta kao načina za prevladavanje trenutne krize.

Učesnike je u ime Komore pozdravio predsjednik, dr.sc. Vjekoslav Vuković koji je pored uvodnog obraćanja, govorio i na temu uticaja Covid-19 na poslovanje u BiH ističući da je Komora u novonastalnim okolnostima sve svoje kapacitete usmjerila na riješavanje aktuelne problematike, te je slijedom informacija i prijedloga sa terena, nadležnim organima uputila različite inicijative. Komora se pokazala kao pouzdan partner i zastupnik privrednika, ali i pouzdan sagovornik  organima vlasti kada je u pitanju  artikulisanje interesa i problema s kojima se privrednici susreću.

Na webinaru je prezentovan OECD-ov izvještaj “Globalna Jugoistočna Evropa: oslobađanje transformacijskog potencijala za rast na zapadnom Balkanu” koji je fokusiran na strukturni potencijal BiH. U izvještaju su navedene sljedeće preporuke sa srednjoročnom do dugoročnom perspektivom:

 • Osigurati lance snabdijevanja kroz nesmetan protok roba i usluga unutar i izvan regije.
 • Nastaviti uspješnu regionalnu saradnju kako bi se obezbejedili lanci snabdjevanja hranom.
 • Posebnu pažnju posvjetiti zaštiti strateških sektora, a pritom nastaviti promovisati otvorenost tržišta i odgovornu politiku ulaganja
 • Osigurati da direktne strane investicije služe svrsi ekonomskog razvoja.
 • Kontinuirano raditi na unapređenju dostupnosti i predvidivosti pravnih okvira za ulaganja.
 • Podržati mala i srednja preduzeća u odgovoru na COVID-19 brzom i dobro koordinisanom podrškm koja podrazumjeva finansijske mjere
 • Rješavati strukturalne probleme jačanjem digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća i korištenjem inovativnih startapova u borbi protiv COVID-19
 • Podstaći MSP na e-trgovinu kako bi olakšala svoj ulazak na nova tržišta

Nakon prezentacije održana je i panel diskusija sa predstavnicima privatnog sektora čiji je cilj bio da se pronađe balans sa razvojem događaja usljed krize koja je dovela do značajnog smanjenja ekonomija u regionu, a i širom svijeta (poremećaj globalnih lanaca vrijednosti – GVC, nedostatak investicija, zatvaranje poduzeća i povećanje nezaposlenosti).

Panelisti  su imali priliku da kroz aktivnu diskusiju između učesnika u procesu iz javnog i privatnog sektora o starim i novim izazovima koji su se javili usljed pandemije, predlože načine na koje se može pružiti podrška preduzećima da intenziviraju i jačaju proizvodnju, te dođu do stranih tržišta kao načina da se prevaziđe postojeća kriza.

Učesnici panel diskusije bili su predstavnici bosanskohercegovačkih kompanija: MEDENA COMMERCE d.o.o., gđa. Selma Bradarić; Progresys Management & Engineering, g. Saldin Herac;  AS HOLDING d.o.o., g. Vedad Halilović, te predstavnik Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH gđa. Tajana Bambarez.

Pored preporuka navedenih u Izvještaju, učesnici webinara su kroz diskusiju dišli do nekoliko zaključaka čija bi realizacija doprinjela uspješnijem prevazilaženju aktuelne problematike u poslovanju izazvane korona virusom:

 • Omogućiti jednostavniju proceduru za poslovna putovanja unutar regiona i u EU,
 • Identifikovati i profilirati sektorske lidera (velike kompanije) koje bi bili nosioci izvoza i u ulozi agregatora proizvoda malih i srednjih poduzeća,
 • Profilirati radnu snagu u skadu sa potrebama tržišta,
 • Unaprediti razvoj upravljačkih vještina kod menadžmenta kompanija u cilju razvoja proizvoda da dodanom vrijednošću,
 • Omogućiti dostupnost kapitala za investicijski ciklus unutar kompanija ( zbog smanjenja prihoda kompanije nisu u mogućnosti nastaviti planirane investicije),
 • Ubrzati stvaranje klastera unutar BiH.

Učesnicima webinara su se u ime OECD-a obratili gđa. Marzena Kisielewska, šef Odjela za Jugoistočnu Evropu, gđa. Anita Richter, politički analitičar, g. Antonio Fanelli, savjetnik za trgovinu i industriju, te g. Aleksander Siemaszko, zamjenik direktora Odjela za trgovinu i međunarodnu saradnju Ministarstva preduzetništva i tehnologije Poljske.

OECD prezentacija

 

Share This