Uspješno realizirana radionica o pisanju projektnih prijedloga za EU fondove

 

 

Dvodnevna radionica „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“, koju je organizirala Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine uspješno je realizirana.

Polaznici su upoznati s programima Evropske unije koji su bitni za kompanije i druge institucije u Bosni i Hercegovini, a koji će se realizirati u periodu 2021.-2027. godine, poput IPA III, Horizon Europe, Single Market Programme, Erasmus+ i sl. Prezentirani su i principi upravljanja projektnim ciklusom, od programiranja do ocjene postignuća, pristup logičkog okvira po svim elementima, formiranje budžeta projekta kao i metodologija ispunjavanja projektne aplikacije po traženim elementima, a učesnicima je predstavljeno i lobiranje u Evropskoj uniji.
Radionica je bila interaktivna, a učesnici su imali priliku da dobiju odgovore na sva pitanja o pripremi projektnog prijedloga za EU fondove.

Predavači na radionici su bili:  dipl. ing., mr.sc. Meliha Gekić-Lerić, dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal i mr.sc. Senad Hromić.

Share This