Uspješno realizirana dvodnevna radionica/webinar „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“

 

 

Dvodnevna radionica/webinar „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“, u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, je uspješno realizirana 03.03. i 04.03.2021. godine.

U toku edukacije polaznici su upoznati sa programima EU relevantnim za kompanije i druge institucije u Bosni i Hercegovini, a koji će se realizirati u periodu 2021.-2027. godina. Pored toga, na obuci su prezentirani principi upravljanja projektnim ciklusom od programiranja do ocjene postignuća, pristup logičkog okvira po svim elementima, formiranje budžeta projekta, metodologija ispunjavanja projektne aplikacije po traženim elementima, te načinima lobiranja u EU.
Radionica je bila interaktivna, a učesnici su imali priliku da dobiju odgovore na sva pitanja vezano za pripremu projektnog prijedloga za EU fondove.

Edukaciji su prisustvovala 22 učesnika iz privatnog i javnog sektora.
Predavači na radionici su bili: Meliha Gekić-Lerić, dipl.oec.; mr.sci. Senad Hromić, stručni saradnik Instituta za edukaciju VTK BiH i dr.sci. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

Share This