Uspješno realizirana dvodnevna radionica na temu „Lean menadžment za kompanije“

 

 

Dvodnevna radionica na temu „Lean menadžment za kompanije“, u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je uspješno realizirana 05.07. i 06.07.2022. godine.

U toku radionice predstavljeni su principi Lean menadžmenta sa ciljem da se ukaže na metodologiju, odnosno filozofiju organizacije procesa s ciljem maksimizacije njihove efikasnosti korištenjem 5 principa, a kroz eliminaciju svih 7 vrsta gubitaka. Svaka kompanija treba da teži idealnoj situaciji, odnosno poslovanju samo kroz procese koji dodaju vrijednost za kupca. Temelj Lean filozofije je da se sa što manje resursa (novca, materijala, vremena, prostora, itd.) postigne što veći učinak. U toku edukacije predstavljeni su ključni principi Lean i Kaizen metoda, odnosno 7 Vrsta gubitaka, zatim 5S metoda koja se odnosi na (svako) radno mjesto, te ključni koncepti Lean metodologije koji se odnose na koncepte Just in Time, Kanban i Pull. Pored toga, govorilo se o Lean i Kaizen kulturi i načinima implemetacije u kompanijama, odnosno o konceptima Smed, Gemba, Standard Work, Visual Mgmt, Poka Yoke, Value stream mapping, A3 i Hoshin.

Toretski dio radionice je bio praćen vježbama koje su dizajnirane za učesnike, kako bi usvojili što više znanja, a koja im mogu koristiti na radnom mjestu.

Predavači na radionici su bili: Tarik Kadrispahić, dipl. ing. i Dr. Hadis Bajrić, dipl.ing.

Share This