Uspješno realizirana „Digitalna akademija“

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) organizirala je dana 28.05.2021. godine, putem Zoom aplikacije/platforme, četvrti, te ujedno posljednji webinar u okviru „Digitalne akademije“. U okviru četvrtog webinara polaznici su imali priliku da se upoznaju sa sljedećim temama: alati društvenih medija, planiranje kampanja društvenih medija, pisanje za društvene medije i analitika uspješnosti društvenih medija. Navedene teme je prezentirala gđa. Suada Peštek. Napomene radi, prethodno su organizirana tri webinara u okviru „Digitalne akademije“.

Prvi webinar je organiziran 19.05.2021. godine, a u okviru istog su prezentirane sljedeće teme: inovacije i trendovi u digitalnom marketingu, strateško planiranje i uspješna implementacija digitalnog marketinga, marketing sadržaja (content marketing). Predavač na ovom webinaru je bio prof.dr. Almir Peštek.

Drugi webinar je organiziran 21.05.2021. godine, a polaznici su imali priliku da se upoznaju sa temom „Elektronska trgovina (E-commerce) – praktični aspekti“, koju je prezentirao gdin. Elvir Salčinović.

Treći webinar je održan 26.05.2021. godine, a obuhvatio je sljedeće teme: vidljivost na pretraživačima – optimizacija pretraživača (Search Engine Optimization – SEO), oglašavanje na Internetu – Google oglasi, e-mail marketing, analitika uspješnosti – Google Analytics. Predavač na ovom webinaru je bio gdin. Elvir Salčinović.

Seriju navedenih webinara je Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine implementira u okviru projekta pod nazivom „“EXPO-CERTinno – Podrška bh kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”. Projekat „EXPO-CERTinno“ sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ). Cilj projekta „EXPO-CERTinno“ je povećanje konkurentnosti bosanskohercegovačkih kompanija iz sektora metaloprerade i drvoprerade putem savjetodavne i tehničke pomoći.

Jedna od projektnih aktivnosti se odnosi na organizaciju online edukacije pod nazivom „Digitalna akademija“, koju čine ukupno 4 Modula/Webinara, u ukupnom trajanju od 16 školskih sati ili 4 radna dana. Nastavni plan i program je koncipiran na način da obuhvati sve relevantne teme koje čine jednu cjelinu, a program je namijenjen menadžerima i zaposlenicima u prodaji i marketingu. Učešće na edukaciji je bilo besplatno, a svrha iste je unapređenje praktičnih znanja o primjeni digitalnih alata i društvenih medija u biznisu.

Webinare u okviru „Digitalne akademije“ su pohađala ukupno 102 polaznika.

Share This