Uspješno realiziran webinar „(Samo)procjena koruptivnih rizika“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je uspješno realizirala webinar „(Samo)procjena koruptivnih rizika“. Webinar je održan 24.03.2022. godine, te se fokusirao na koncept podmićivanja kao jednog od najčešćih problema današnjice. Podmićivanje, odnosno korupcija ima brojne štetne efekte po društvo i privredu na način da narušava političku stabilnost, povećava troškove poslovanja i doprinosi siromaštvu. Pored toga, koruptivno djelovanje predstavlja značajnu prepreku međunarodnom poslovanju, te ima izrazito negativan utjecaj na moral zaposlenih i narušava korporativni imidž kompanije.

U toku webinara prezentiran je standard ISO 37001 – Anti-bribery Management System (Sistem upravljanja antikorupcijom), koncept (samo)procjene koruptivnih rizika, kao i aktuelna tematika lobiranja. Webinaru su prisustvovala 24 učesnika.

Predavači na webinaru su bili: dr. Vladica Babić, Ilma Vranac i dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal.

 

Share This