Uspješno realiziran webinar na temu „Izazov prava konkurencije u uvjetima digitalne ekonomije“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung su uspješno realizirali webinar na temu „Izazov prava konkurencije u uvjetima digitalne ekonomije“. Webinar je održan putem Zoom online platforme 28.09.2021. godine.

Na početku webinara polaznicima se obratila dr.sci. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK BiH, koja je zahvalila Fondaciji Konrad Adenauer na uspješnoj dugogodišnjoj saradnji i upoznala privrednike sa novim komorskim projektom “Digitalna komora”. Ujedno je pozvala učesnike da uzmu aktivno učešće u kreiranju programa edukacija za 2022. godinu.

U toku webinara učesnici su se upoznali sa pravilima konkurencije na unutrašnjem tržištu Evropske unije sa osvrtom na sve veću digitalizaciju ekonomskih procesa. Istaknut je značaj fer konkurencije za kreiranje ekonomski efikasnog tržišta, koje doprinosi prosperitetu privrede i koristi potrošačima. Za izvozno orijentirane kompanije je od posebnog interesa da poznaju pravila konkurencije koja vladaju na tržištu Evropske unije. Na webinaru su predstavljeni primjeri iz prakse u području prava konkurencije EU.

Webinaru je prisustvovalo 27 učesnika.

Predavačica na webinaru je bila prof.dr Kanita Imamović-Čizmić, profesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a moderator je bio mr.sci. Senad Hromić, stručni saradnik Instituta za edukaciju.