Uspješno realiziran webinar „Mogućnosti implementacije i finansiranja projekata energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u industriji“

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je uspješno realizirala dvodnevni webinar na temu „Mogućnosti implementacije i finansiranja projekata energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u industriji“, 04.05. i 05.05.2021. godine.

Za vrijeme uvodnog obraćanja dr. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju upoznala je polaznike sa budućim edukativnim aktivnostima Komore.

Na webinaru je istaknuto da poboljšanje energijske efikasnosti (EE) i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE) jačaju konkurentnost preduzeća na međunarodnom tržištu. Prezentirane su teme koje se odnose na energijsku efikasnost u industrijskoj proizvodnji, upotrebu obnovljivih izvora energije odnosno izgradnju solarnih elektrana za vlastitu proizvodnju i potrošnju električne energije. Pored toga, učesnici su dobili informacije vezano za mogućnosti finansiranja projekata EE i OIE u industriji, a predstavljen je i URBANLED-ESCO mehanizam finansiranja i pilot EE projekti u javnim objektima i pilotiranje ESCO i JPP mehanizma finansiranja projekata EE u javnoj rasvjeti.

U završnom dijelu webinara, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa konkretnim primjerima uvođenja mjera energijske efikasnosti u industriju i izgradnje fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije.

Webinar su pohađala 22 polaznika.

Predavači na webinaru su bili mr. sci. Nihad Harbaš, Jasmina Kafedžić, Hamdija Mujezin, dr. sci. Azrudin Husika, Emir Čilimković i Željko Jovičević, a moderator je bio mr.sci. Senad Hromić, stručni saradnik Instituta za edukaciju.