Uspješno realiziran webinar “Kako MSP i privreda BiH da učestvuju u Horizon Europe programu”

 

 

Webinar ,,Kako MSP i privreda BiH da učestvuju u Horizon Europe programu” u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine je realiziran 17.02.2022. godine. Na webinaru je predstavljen Horizon Europe program Evropske unije, odnosno najveći program EU za finansiranje istraživanja i inovacija u periodu 2021.-2027. godina, te su se polaznici obuke upoznali sa različitim načinima kako da uzmu učešće u Horizon Europe programu.

Webinar je pokrio cijeli proces od osmišljavanja projektne ideje, pronalaženja partnera i ulaska u konzorcijume pa do najvažnijih faktora za uspjeh tokom pisanja prijedloga projekta. Pored toga, posebno je predstavljen “EIC Accelerator” koji je primarno namijenjen malim i srednjim preduzećima.

Predavač na webinaru je bio mr.sc. Boško Nektarijević.

Moderator webinara je bio mr.sci. Senad Hromic, stručni saradnik VTK BiH.

Share This