Uspješno realiziran webinar “HACCP-Sigurnost hrane kao ulaznica na EU tržište”

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung su uspješno realizirali webinar “HACCP-Sigurnost hrane kao ulaznica na EU tržište”. Webinar je održan 07.06.2021. godine, putem Zoom online platforme.

U ime organizatora prisutne je pozdravio g. Sven Petke, direktor Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH.

Na webinaru se govorilo o razvoju novih liderskih vještina, HACCP-u kao zakonskoj obavezi, izvozu „sigurnih“ prehrambenih proizvoda na inostrano tržište kao i o prednostima koje donosi primjena HACCP-a različitim vrstama organizacija. Primjena HACCP-a se odnosi na različite tipove organizacija, odnosno na velika preduzeća, mala i srednja preduzeća, zadruge, pekare, poslastičarnice, bolnice, obdaništa, javne kuhinje i sl. HACCP je standard koji su obavezni da primjene svi proizvođači prehrambenih proizvoda, koji namjeravaju da plasiraju proizvode na tržište Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Webinaru je prisustvovalo 36 učesnika.

Predavači na webinaru su bili dr.sci. Elma Kovačević-Bajtal, direktor Instituta za edukaciju VTK BiH, prof. dr Arzija Pašalić, prof. dr Zerema Obradović, redovni profesor, prof. dr Nedim Čaušević, vanredni profesor, predstavnik ICS, a moderator je bio mr.sci. Senad Hromić, stručni saradnik Instituta za edukaciju.

Share This