Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung su uspješno realizirali webinar “GDPR uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH”, 06.04.2021. godine.
Na početku webinara, učesnicima su se obratili dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktor Instituta za edukaciju VTK BiH i Sven Petke, direktor Konrad Adenauer Stiftung.

U toku webinara, pojašnjeno je šta su sve lični podaci i koje zbirke ličnih podataka kompanije imaju, šta sve mora kompanija da uradi u kontekstu Zakona o zaštiti ličnih podataka, kako se uspostavlja evidencija o zbirkama ličnih podataka, šta sve mora kompanija da uradi u kontekstu Uredbe GDPR, kakva je praksa Agencije za zaštitu ličnih podataka i koje su najčešće greške u praksi. Webinar je bio interaktivan, te su učesnici imali priliku da dobiju odgovore na pitanja od njihovog interesa.

Na webinaru su učestvovala 43 predstavnika organizacija iz privatnog i javnog sektora. Predavač na webinaru je bio dr. sc. Muhamed Mujakić, a moderator mr.sci. Senad Hromić, stručni saradnik u Institutu za edukaciju VTK BiH.