Uspješno realiziran webinar “GDPR uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komore Bosne i Hercegovine i Konrad Adenauer Stiftung su uspješno realizirali webinar “GDPR uredba i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH”, 30.03.2022. godine.

U toku webinara, pojašnjeno je šta su sve lični podaci i koje zbirke ličnih podataka kompanije imaju, šta sve mora kompanija da uradi u kontekstu Zakona o zaštiti ličnih podataka, kako se uspostavlja evidencija o zbirkama ličnih podataka, šta sve mora kompanija da uradi u kontekstu Uredbe GDPR Evropske unije, kakva je praksa Agencije za zaštitu ličnih podataka i koje su najčešće greške u praksi. Webinar je bio interaktivan, te su učesnici imali priliku da dobiju odgovore na pitanja od njihovog interesa.

Na webinaru je učestvovalo 79 predstavnika organizacija iz privatnog i javnog sektora.

Predavač na webinaru je bio dr. sc. Muhamed Mujakić.