Uspješno realiziran webinar Digitalna transormacija – alati i platforme

Webinar „Digitalna transformacija–alati i platforme“, u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, je uspješno realiziran 24.7.2023. godine putem Zoom-online platforme. Polaznici webinara su imali priliku saznati više o najnovijim tehnikama koje koriste kompanije u procesu digitalne transformacije. Predstavljene su digitalne tehnologije, odnosno digitalne platforme koje omogućavaju poboljšanje efikasnosti poslovanja, te studiji slučaja, odnosno primjeri kompanija koje su uspješno implementirale digitalne alate.

Neke od digitalnih platformi koje su predstavljene su Quantum i Miro Boards. Webinar je bio interaktivan, polaznici su imali priliku da kroz pitanja i diskusiju saznaju više o načinima kako da unaprijede poslovanje, odnosno podignu produktivnost i efikasnost svojih kompanija korištenjem prezentiranih digitalnih platformi i alata. Nakon završenog webinara, polaznici su stekli uvid u potencijal i mogućnosti koje pružaju digitalni alati i platforme za promociju i unaprijeđenje poslovanja.

Predavači na webinaru su bili Nermin Zejnilović i Bojan Martinović, stručnjaci za rast i inovativnost marketinga, i-dijaspora.