Uspješno realiziran online kurs Poslovni engleski jezik

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH (VTK/STK BiH) uspješno je realizirala online kurs „Poslovni jezik“ na Zoom aplikaciji u periodu od maja do oktobra 2023. godine. Nastava je održana kroz program u ukupnom trajanju od 48 školskih sati. Online kurs je pohađalo 66 kandidata iz 22 kompanije, organizacije i institucije.

Nastavnim planom su obuhvaćene sljedeće tematske jedinice: komunikacijske vještine (poslovna komunikacija, komunikacija s korisnicima/klijentima i sl.), sastanci na engleskom jeziku, vještine pregovaranja, prezentacijske vještine, pisanje e-mailova, izvještaja, dopisa, telefoniranje, razvoj profesionalnih vještina, vokabular poslovnog engleskog jezika i gramatika engleskog jezika.

U toku je priprema novog ciklusa online kursa „Poslovni engleski jezik“. Planirani početak novog ciklusa je kraj mjeseca januara 2024. godine, a zainteresirani kandidati više informacija mogu dobiti slanjem upita na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-204.

Share This