Uspješno realiziran dvodnevni webinar „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“

 

 

Dvodnevni webinar „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“, u organizaciji Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, je uspješno realiziran 27.10. i 28.10.2021. godine.

U toku edukacije polaznici su upoznati sa programima EU relevantnim za kompanije i druge institucije u Bosni i Hercegovini, a koji će se realizirati u periodu 2021.-2027. godina, poput IPA III, Horizon Europe, Single Market Programme, Erasmus+ i sl. Pored toga, na obuci su prezentirani principi upravljanja projektnim ciklusom od programiranja do ocjene postignuća, pristup logičkog okvira po svim elementima, formiranje budžeta projekta kao i metodologija ispunjavanja projektne aplikacije po traženim elementima.

Radionica je bila interaktivna, a učesnici su imali priliku da dobiju odgovore na sva pitanja vezano za pripremu projektnog prijedloga za EU fondove.

Predavači na radionici su bili: mr.sc. Senad Hromić, certificirani trener za EU fondove, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Meliha Gekić-Lerić, dipl.oec., predsjednica udruženja Sara.

Share This