Uspješno realiziran drugi ciklus škole „Ekonomska diplomatija“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je 12. i 13.11.2019. godine u Banja Luci uspješno realizirala četvrti modul škole „Ekonomska diplomatija“, s ciljem pružanja konkretnih informacija i neophodnih znanja predstavnicima bh. kompanija i državnim službenicima, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj posao, a samim time dali doprinos unaprjeđenju međunarodne ekonomske saradnje.
Prvi dan predavanja, 12.11.2019. godine, edukaciju je uvodnim obraćanjem otvorio potpredsjednik VTK/STK BiH, gdin. Nemanja Vasić, koji je izrazio veliko zadovoljstvo uspješnom realizacijom projekta, te pohvalio saradnju i podršku partnera na organizaciji ovog događaja. Gdin. Vasić je u okviru Modula 1 drugog ciklusa škole „Ekonomska diplomatija“ održao predavanje na temu „Ekonomski potencijali BiH, struktura privrede i vanjskotrgovinska razmjena BiH sa svijetom“, te je ovom prilikom još jednom naglasio važnost Komore u provođenju aktivnosti ekonomske diplomatije. Uvodno obraćanje su zaključili gdin. Ahmet Halilović, pomoćnik ministra vanjskih poslova za bilateralne odnose, gđa. Ivana Šanje ispred Agencije za državnu službu BiH i gđa. Olivera Radić ispred Privredne komore RS.
Nakon uvodnog obraćanja, prisutnima su se obratili gdin. Carlo Marcotulli (Ambasada Italije u BiH, prvi sekretar i šef odjela za ekonomska i kulturna pitanja), gdin. Ondřej Picka (Ambasada Češke Republike u BiH, ekonomski savjetnik) i gdin. Charles Blake (Ambasada SAD u BiH, ekonomski savjetnik), te prezentirali ekonomsku diplomatiju zemalja koje predstavljaju.
Drugi dan predavanja, 13.11.2019. godine, svoja znanja i iskustva su podijelili  Prof.dr. Ljiljana Mijović (Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci), gdin. Borut Valenčič (Ambasada Republike Slovenije u BiH, prvi savjetnik), gdin. Dusko Karagics (Ambasada Mađarske u BiH, ekonomski savjetnik), gđa. Bernardica Periš (Ambasada Republike Hrvatske u BiH, ministrica savjetnica zadužena za gospodarske i druge diplomatske poslove) i gdin. Krassimir Nikolov (Delegacija Evropske Unije u Bosni i Hercegovini i Specijalno Predstavništvo EU u Bosni i Hercegovini). Moderatorice su bile dr. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju VTK BiH i dr. Tanja Milašinović-Martinović, šefica Odsjeka za ekonomsku diplomatiju MVP BiH. Poslove na realizaciji ove edukacije je vodio g. Mirza Konjo, nosilac aktivnosti navedenog projekta.
Na isti taj način, nakon uspješne realizacije prvog ciklusa škole „Ekonomska diplomatija“, koja je održana u 2016. i 2017. godini u Sarajevu, a kojoj je prisustvovalo 272 učesnika, Komora je u 2018. i 2019. godini organizirala i drugi ciklus škole, koji je pohađalo ukupno 119 polaznika. Učešće na edukaciji je bilo besplatno, a predviđenim nastavnim planom i programom organizirana su četiri modula kroz osam radnih dana. Polaznicima su prezentirane ukupno 33 teme od strane 28 predavača.
Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa sljedećim temama: Ekonomski potencijali BiH, Struktura privrede i vanjskotrgovinska razmjena BiH sa svijetom, Značaj i uloga počasnih konzula u ekonomskoj diplomatiji, Globalni izazovi diplomatije i uloga ekonomske diplomatije, Stanje i perspektive unapređenja vanjskotrgovinske razmjene BiH, Multilateralni aspekt ekonomske diplomatije, Strana ulaganja u BiH (zakonski okvir, problemi i prednosti), Osnivanje stranih kompanija i predstavništava u BiH (zakonski okvir), Ekonomska diplomatija BiH (organizaciona struktura u MVP), Zakonska regulativa BiH – značaj za unaprjeđenje izvoznih mogućnosti, Modeli ekonomske diplomatije, Infrastrukturni projekti u BiH i potencijali za strana ulaganja, Osnovni elementi ekonomske diplomatije, Institucionalni okvir i akteri ekonomske diplomatije, Šta je BH ekonomija danas? / Ponuda BH tržišta / Kako odgovoriti na kritična pitanja?, Ekonomska integracija ekonomije BiH u ekonomiju EU, Slabosti i prednosti ulaganja u BiH – razgovor sa investitorom, Program javnih investicija, Arbitražno rješavanje sporova, Međunarodno poslovno pravo, Međunarodno pregovaranje i trgovinski ugovori, Lobiranje kao instrument moderne politike, Saradnja privatnog i javnog sektora u privlačenju investicija, Ekonomska diplomatija u praksi – iskustva iz DKP-a, Međunarodni marketing kao osnova međunarodnog poslovanja, Imidž države – Promocija države u međunarodnim odnosima, Osnove diplomatsko-konzularnog prava, te ekonomska diplomatija iz iskustva predstavnika EU i ambasada Italije, Češke, SAD, Slovenije, Mađarske i Hrvatske.
Vanjskotrgovinska komora BiH koristi ovu priliku da iskaže veliku zahvalnost svim polaznicima koji su pohađali nastavu i svojim prisustvom uveličali samu organizaciju oba ciklusa škole „Ekonomska diplomatija“, Agenciji za državnu službu BiH koja je izvršila certificiranje Vanjskotrgovinske komore BiH kao izvođača obuke za navedenu temu, te nam na taj način ukazala povjerenje za realizaciju jednog ovako ambicioznog projekta, Predstavništvu fondacije Konrad Adenauer u BiH na pruženoj podršci, Privrednoj komori RS na pomoći i saradnji, te svim angažiranim ministarstvima i institucijama, koje su za realizaciju ove škole na raspolaganje stavili svoje eksperte.
Vanjskotrgovinska komora BiH će nastaviti rad na istraživanju potreba bh. privrede za edukacijom, te kreiranju i realizaciji inovativnih i stručnih nastavnih planova i programa.
Za sva pitanja u vezi s ovom, kao i drugim edukacijama, budite slobodni da nas kontaktirate putem e-mail adrese edukacija@komorabih.ba