Uspješno organiziran drugi ciklus „Škole za arbitražno rješavanje sporova“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH/Arbitražni sud u suradnji s Udruženjem ARBITRI, organizirala je 03., 10. i 17. decembra 2021. godine, trodnevnu online edukaciju putem Zoom aplikacije/platforme, pod nazivom „Škola za arbitražno rješavanje sporova“. Ovo je drugi po redu ciklus ove škole, nakon što je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH uspješno organizirala prvi ciklus u martu i aprilu ove godine, s ciljem prezentiranja arbitražnog načina rješavanja sporova.

U okviru realiziranog ciklusa škole, nastavu je pohađalo ukupno 17 polaznika, a profil polaznika činili su advokati i predstavnici bh. kompanija i javnih preduzeća.

Polaznicima su prezentirane sljedeće teme:
• Uvod: Arbitražno rješavanje sporova u BiH (Prof.dr. Abedin Bikić, Predsjednik Arbitražnog suda pri VTK BiH)
• Modul I: Zakonski okvir, praksa i proces pred Arbitražnim sudom VTK BiH (Nevena Jevremović, gostujući profesor, Univerzitet u Aberdinu/Suosnivač, Udruženje ARBITRI)
• Modul II: Arbitražni ugovor i nadležnost arbitraže (Armela Ramić, Advokat/Arbitar pri VTK BiH/Predsjednica, Udruženje ARBITRI)
• Modul III: Vođenje postupka, ovlaštenje arbitražnog tribunala, donošenje procesnih odluka (Filip Boras, Partner, Baker McKenzie/Arbitar)
• Modul IV: Dokazni postupak (Prof.dr. Davor Babić, Profesor, Pravni Fakultet, Univerzitet u Zagrebu/Arbitar)
• Modul V: Donošenje i pisanje arbitražne odluke (Ana Stanić, advokat iz društva E&A Law/Arbitar)
• Modul VI: Praktična vježba (Prof.dr. Zlatan Meškić, Profesor, Pravni Fakultet, Princ Sultan Univerzitet/Arbitar pri VTK BiH)

Više informacija o ovoj i drugim edukacijama u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH možete dobiti upitnom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba.

Share This