Uspješno održana konferencija u okviru projekta TO REGOS

 

 

Sekretarijat ERISEE (Obrazovno-reformska inicijativa za jugoistočnu Europu), Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) i Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK BiH) organizirali su u Banja Luci završnu konferenciju projekta TO REGOS.

Konferenciju su otvorili Siniša Gatarić, zamjenik direktora – načelnik Administrativne jedinice Banja Luka APOSO i Tina Šarić direktor Sekretarijata ERI SEE.

Prezentacije sa sažetkom rezultata projekta i aktivnosti iz projekta i nacionalne perspektive održale su: Ivana Živadinović iz ERI SEE i nacionalnih kontakt tačaka TO REGOS -a za obrazovanje i poslovanje, Dušan Sarajlić, APOSO i Elma Kovačević Bajtal, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.

Radni segment sastanka bio je namijenjen za pregled dostignutih rezultata u okviru projekta TO REGOS i panel diskusiju o tome kako povećati sticanje vještina važnih za tržište rada, kako osigurati brzi odgovor obrazovanja na potrebe tržište rada, koji su sljedeći koraci na nivou institucionalnog i regionalnog razvoja.

Motiv TO REGOS porojekta (Ka regionalnim standardima zanimanja) je djelovanje na smanjenju nezaposlenosti i povećanje mobilnosti mladih na tržištu rada u regiji jugoistočne Europe ulaganjem u kvalitetno stručno obrazovanje i obuku na tržištu rada (VET). Prva faza projekta se fokusirala na snažno partnerstvo između biznisa i obrazovanja, čime se osigurava definiranje i elaboriranje vještina relevantnih za tržište rada u standardima zanimanja, koji čine srž kvalifikacijskih standarda, a time i nastavnih planova i programa, koji se izvode u školama u regionu. Projekat koji je završen fokusirao se na dva sektora – turizam i ugostiteljstvo, te građevinsku industriju, a unutar njih na razvoj 5 regionalnih standarda zanimanja: hotelijersko-ugostiteljski tehničar, radnik suhe gradnje, podni sloj, pločica i moler. Projekat je također omogućio prijenos regionalnih standarda zanimanja u nacionalne standarde kvalifikacija i njihovo usvajanje u skladu sa nacionalno definisanim procedurama.

 

Share This