Uspješna realizacija webinara: Koristi za organizacije od uvođenja sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2015

Webinar „Koristi za organizacije od uvođenja sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2015“, u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, je uspješno realiziran 26.04.2022. godine.

Direktorica Instituta za edukaciju dr.sci. Elma Kovačević-Bajtal je, pored upoznavanja prisutnih sa planiranim edukativnim aktivnostima u narednom periodu, pozvala predstavnike preduzeća da putem predavačkog angažmana prezetiraju svoje espretize o određenim oblastima ostalim članicama komore.

Na webinaru se govorilo o zahtjevima koje organizacije trebaju ispuniti kako bi ostvarile pozitivne efekte na okoliš, svoju organizaciju i različite zainteresirane strane. Prezentirane su koristi za organizacije od implementacije standarda ISO 14001, uključujući novosti u reviziji standarda ISO 14001, principe vođstva u organizaciji, proaktivnu zaštitu okoliša i ulogu i značaj standarda ISO 14001. Pored toga, predstavljeni su primjeri iz prakse u području primjene predmetnog standarda.

Webinaru je prisustvovalo 14 polaznika.

Predavačica na webinaru je bila mr. sc. Alma Aganović, a moderator mr.sci. Senad Hromić stručni saradnik Instituta za edukaciju VTK BiH.