Promocija izvoza

BHEPA je Agencija za promociju izvoza Bosne i Hercegovine koja djeluje u okviru Vanjskotrgovinske / Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, s ciljem jacanja kapaciteta naše zemlje na polju promocije izvoza.

U svome radu vodimo se VIZIJOM da postanemo uspješna profesionalna agencija cije djelovanje doprinosi stalnom povecanju broja izvozno sposobnih bosanskohercegovackih kompanija – KLIJENATA BHEPA-e i njihovog izvoza na medunarodnom tržištu.

Naša MISIJA, stoga, je:

  • pružanje podrške bh. izvoznicima kako bi održali i povecali svoj izvoz
  • doprinos u kreiranju povoljnijeg ambijenta za medunarodnu trgovinu u BiH putem adresiranja i rješavanja kljucnih pitanja kroz instituciju Izvoznog vijeca BiH.

Iako odredene usluge nudimo SVIM izvozno-orijentiranim kompanijama, najveci broj programa posvecujemo podsticanju izvozne aktivnosti kompanija koje posluju u sljedecim prioritetnim PRIVREDNIM SEKTORIMA:

  • Metalna industrija
  • Drvna industrija
  • Prehrambena industrija.

U kreiranju svojih aktivnosti, u periodu koji slijedi fokusiramo se na kljucna TRŽIŠTA:

  • EU-15
  • EU nove clanice (Istocna Evropa) i zemlje bivšeg SSSR-a
  • CEFTA region
  • Sjeverna Afrika.