Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je od IRU-a o novim uslovima/mjerama za transport u Španiji i Francuskoj.

Španija

Obavezno je da vozači nose potvrdu (vidi priložene dokumente), ali samo u slučajevima kada vozač mora napustiti vozilo ili se u njega vratiti.

Na primjer, ako vozač mora samo proći regije Navarra i Aragón ili otići do centra gdje mora utovariti/istovariti robu, potvrda nije potrebna. Ova se uredba odnosi samo na regije Navarra i Aragón.

Potvrda Navarra

Potvrda Aragón

Izvor: Gobierno Foral de Navarra i Gobierno de Aragón

 

Francuska

Resorno ministarstvo u Francuskoj je 16. oktobra 2020. godine potvrdilo da transportne aktivnosti (prevoz robe, putnika i dostava) neće biti pod uticajem primjene posebnih regulativa i restrikcija koje su stupile na snagu trenutnim mjerama i policijskim časom.

Ublažavanje pravila se primjenjuje na provjere na vozilima od početka perioda primjene novih pravila policijskog časa – od 16. oktobra 2020.

U subotu, 16. oktobra, objavljen je dekret, koji zamjenjuje prethodne odredbe koje su date dekretom objavljenom 10. jula 2020. godine.

Odredbe specificne za drumski transport se nisu mijenjale (Članovi 14 do 22).

Odredbe koje se odnose na policijski čas (zabranu kretanja/ograničenje kretanja) su date u članu 51.  i potvrđuju da transport robe i putnika neće biti pod uticajem specifičnih restrikcija u tom smislu.  Tekst dekreta možete pronaći ovdje (samo na francuskom).

Napomena, vozači treba da nose “Justificatif de deplacement professionel” tj. „Dokaz o profesionalnom putovanju“ kako bi osigurali i mogli da nastave raditi svoje profesionalne aktivnosti bez smetnji.
Putovanja koja uključuju transfere do ili od željeznickih stanica ili aerodroma, a koji su u vezi sa dalekim putovanjima su dopušteni.

Francuski putnički ili regionalni predstavnici ili prefekti mogu da preduzmu dodatne mjere, koje su u okviru ovog dekreta, a koje zavise od lokalne situacije.

Primjer “Justificatif de deplacement professionel” tj. „Dokaz o profesionalnom putovanju“ dostupan je stranici Ministarstva unutrašnjih poslova

Napomena je da su potvrde poslodavca dovoljne da opravdaju poslovno putovanje i putovanje od kuće do posla, bez potrebe za pojedinačnom potvrdom.

„Dokaz o profesionalnom putovanju“ (samo na Francuskom) je potreban da se opravda posao vozača kada se on/ona nalazi i radi na području koje je pokriveno policijskim časom-odredicama o zabrani kretanja i kada se on/ona ide ili vraća sa radnog mjesta da preuzme vozilo prije 06:00 ili nakon 21:00, ili da vrati vozilo izmedju 21:00 i 06:00.

Profesionalni vozači oslobođeni su nošenja „Potvrde o izuzeću“, jer je „Dokaz o profesionalnom putovanju“ potvrda koja je obavezna za nošenje profesionalnih vozača, što im omogućava da rade u vrijeme policijskog sata.

Izvor: AFTRI