Usklađenost ugovornog prava u BiH sa pravnom stečevinom EU

Vanjskotrgovinska komora BiH u suradnji i uz podršku Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH organizira seminar na temu „Usklađenost ugovornog prava u BiH
sa pravnom stečevinom EU u pogledu ugovora između privrednih subjekata (B2B ugovori) i ugovora između privrednika i potrošača (B2C ugovori)“.

Seminar će se održati 03.09.2018. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (ul. Branislava Đurđeva 10, Sarajevo) i besplatan je za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac.

Predavač na seminaru „Usklađenost ugovornog prava u BiH sa pravnom stečevinom EU u pogledu ugovora između privrednih subjekata (B2B ugovori) i ugovora između privrednika i potrošača (B2C ugovori)“ je prof. dr. Meliha Povlakić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Način prijave

Za učešće na predavanju potrebno je poslati popunjen prijavni obrazac (prilog) na e-mail adresu seid.hadzibajric@komorabih.ba ili putem fax-a na broj +387 33 566 205. Predavanje je besplatno za sve zainteresirane kandidate koji blagovremeno dostave popunjen prijavni obrazac.  Sve dodatne informacije u vezi sa seminarom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-206.  Kontakt osoba je gdin. Seid Hadžibajrić – stručni saradnik za edukaciju u VTK BiH.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je četvrtak, 30.08.2018. godine do 12:00 sati. Broj mjesta je ograničen.

Poziv
Program
Prijava