USAID WHAM projekat -Novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava

USAID WHAM projekat poziva sve zainteresovane i kvalifikovane organizacije da dostave svoje projektne prijedloge za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a orijentisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta.

Poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage.

Rok za dostavu aplikacija je 11.12.2020. do 18:00 časova po lokalnom vremenu.

Za više informacija i kompletnu dokumentaciju za prijavu posjetite  web stranicu https://www.whambih.org .

Sva eventualna pitanja o procesu i proceduri prijave molimo da pošaljete putem e-maila na whamgrants@iesc.org.