USAID i Vlada Švedske putem FARMA II projekta dodjeljuju bespovratna novčana sredstva u sektor poljoprivrede

Danas je u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održan informativni sastanak o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava u sektoru poljoprivrede koji je Komora organizovala u saradnji sa USAID/Sweden FARMA II projektom.
USAID i Vlada Švedske stavili su putem FARMA II projekta organizacijama iz sektora poljoprivrede na raspolaganje dodatni grant fond u vrijednosti od tri miliona dolara, a vrijednost pojedinačne aplikacije predviđena je u rasponu od minimalno 2.000 dolara do maksimalno 50.000 dolara (protuvrijednost u KM). Bespovratna sredstva su kroz ovaj poziv dostupna za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške, s ciljem da se doprinese jačanju konkurentnosti poljoprivrednog sektora u BiH.
Prema rječima Ognjenke Lalović, direktora Sektora privrede, ovakva podrška znači mnogo za konkurentnost sektora poljoprivrede. Komora je primila je sličnu podršku u prošlosti, što je iskorišteno za posjetu i izlaganje na osam međunarodnih sajmova sa preko 50 kompanija, kao i pripremom kataloga izvoznika u kojima je predstavljeno 77 organizacij. Danas su udruženjima, zadrugama i kompanijama date smjernice kako da uspješno apliciraju na grantove USAID/Sweden FARMA II projekta. Ovaj poziv je otvoren i za brojne organizacije koje mogu podržati konkurentnost bh. poljoprivrede, kao što su certifikacijska tijela, marketing agencije i agencije za istraživanje tržišta, obrtničke komore, konsultantske firme i razvojne agencije.

Bill Mays, šef USAID/Sweden FARMA II projekta istakao je da je FARMA II nedavno objavila novi poziv za grantove, nakon što su USAID i Ambasada Švedske stavili na raspolaganje fond od dodatnih 3 miliona dolara. Ovim pozivom FARMA II nastoji ojačati konkurentnost privatnog sektora na domaćem i stranim tržištima, putem angažmana konsultanata, certifikacije kvaliteta, organizacije studijskih putovanja, B2B sastanaka i promotivnih skupova, kao i drugih relevantnih aktivnosti., te se žele ohrabriti svi pružaoce poslovnih usluga da apliciraju na ovaj poziv i podrže organizacije iz sektora poljoprivrede da poboljšaju svoju konkurentnost, a što će dovesti do povećanja prodaje i/ili izvoza.

Dodatne informacije o pozivu:

• Rok za podnošenje aplikacija je 19. april
• Pojedinačne aplikacije mogu biti u rasponu od 2.000 do 50.000 američkih dolara (protuvrijednost u KM)
• Aplikacije sa većim brojem korisnika će dobiti više bodova
• Ključni ciljevi podržanih aktivnosti trebaju biti povećanje prodaje i/ili izvoza
• Certifikacija privatnih i javnih institucija jedaj je od prioriteta ovog poziva
• Poželjne su aplikacije vezane za organizaciju promotivnih aktivnosti u zemlji i inostranstvu, koje će dovesti do rasta prodaje ili izvoza
• Ovaj poziv je namijenjen isključivo organizacijama iz privatnog sektora, ali korisnici podrške mogu biti i jave institucije (na primjer vezano za certifikaciju ili studijska putovanja). Pružaoci usluga mogu predložiti više aktivnosti i poželjno je da prilože pismo namjere / interesovanja od potencijalnih korisnika
• Paketi koji su obuhvaćeni ovim pozivom su:
Paket 1: Obuke i/ili savjetodavne usluge
Paket 2: Kratka studijska putovanja u zemlji
Paket 3: Međunarodna studijska putovanja (u regiji i šire)
Paket 4: Posjete i učešće na međunarodnim sajmovima
Paket 5: Posjete i učešće na domaćim sajmovima
Paket 6: Poslovni susreti (B2B) i posjete privrednim subjektima u zemlji
Paket 7: Promotivne i informativne kampanje
• U planu je još pet informativnih sastanaka, uključujući:
Petak, 29.3.2019. godine: 11:00 Bratunac (Dom kulture)
Ponedjeljak, 1.4.2019. godine: 11:00 Bugojno (općina Bugojno)
Utorak, 2.4.2019. godine: 10:00 Trebinje (Zgrada HE na Trebišnjici), 14:00 Mostar (Federalni agromediteranski zavod)
Srijeda, 3.4.2019. godine: 10:00 Posušje (općinska vijećnica)

• Za više informacija molimo posjetite www.farmabih.ba