Uručene prve diplome Škole vanjskotrgovinskog poslovanja

U organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne I Hercegovine, polaznicima koji su završili obuku u prvoj Školi vanjskotrgovinskog poslovanja svečano su uručene diplome. Diplome je u ime Komore polaznicima uručio generalni sekretar Nihad Bajramović.

Škola vanjskotrgovinskog poslovanja je takozvani novi brend VTK/STK BiH, a prema ocjeni polaznika vrlo je uspješna i korisna. Polaznici su educirani o međunarodnom plaćanju, carinskim tarifama, razmjeni i drugim kategorijama vanjskotrgovinskog poslovanja. Kako ističu u Komori, prvi ciklus ove škole uspješno je realizovan, a cilj škole je jačanje kompetentnosti i konkurentnosti bosanskohercegovačkih kompanija na inostranim tržištima na temelju stručnog educiranja i praktičnog osposobljavanja njihovih uposlenika.

Prema riječima generalnog sekretara Nihada Bajramovića, nastavnim planom i programom  realizovan je raspored od 69 školskih sati i obrađeno 35 tema raspoređenih u tri cjeline – izvozna prodaja i marketing, poslovna korespondencija u vanjskoj trgovini i carina/propisi/prijevoz.

Za realizaciju nastavnog programa je angažovano 18 stručnih predavača dok je prvi ciklus pohađalo 15 polaznika, predstavnika izvozno orijentisanih kompanija iz devet gradova Bosne i Hercegovine.

Jedan od njih, Miroslav Janković, menadžer prodaje u firmi Alumina Zvornik, vjeruje da stečena diploma može doprinijeti napredovanju u njegovoj daljoj poslovnoj karijeri.

Pored Škole vanjskotrgvinskog poslovanja, Komora je organizovala i Školu ekonomske diplomatije, dok organizacija škole upravljanja lancima nabavke tek predstoji.