Uredba za CBAM i smjernice za uvoznike u EU i postrojenja izvan EU

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava poslovnu zajednicu da je Evropska komisija usvojila provedbenu uredbu za CBAM i smjernice za uvoznike u EU i postrojenja izvan EU.  CBAM stupiće u primjenu u svojoj prelaznoj fazi 1. oktobra 2023. godine, sa prvim izvještajnim periodom za uvoznike koji se završava 31. januara. 2024.

CBAM (Carbon Border Ajustement Mechanism) je mehanizam koji ima za cilj da reguliše emisije ugljenika u međunarodnoj trgovini. Riječ je o politici koja bi omogućila zemljama da naplaćuju porez ili nadoknadu za uvozne proizvode koji su proizvedeni sa visokim emisijama ugljenika.

CBAM treba da ohrabri treće zemlje da ojačaju svoje klimatske propise, uvedu strožije ciljeve za smanjenje emisija i ulažu u infrastrukturu za energiju iz obnovljivih izvora. BiH i cijeli region ima ogromni potencijal u obnovljivim izvorima energije. Potrebno je uspostaviti i prilagoditi zakonsku regulativu, a i približiti privredu zakonodavnom okviru.

Set pravila i zahtjevi za izvještavanje o emisijama prema CBAM-u biće dalje precizirani u akt koji će donijeti Komisija nakon konsultacija sa CBAM komitetom, koju čine predstavnici država članica EU. Komisija će nastaviti sa postavljanjem CBAM registra, kao i pripremom daljnjih podzakonskih akata i sprovođenja planirane analize. Evropska komisija priprema detaljne smjernice za primjenu CBAM-a tokom prelaznog perioda i razvija obuku kroz vebinare i e-učenje. Ovo će uključivati obuke koje će pružiti potrebne informacije za izvoznike, operatere iz trećih zemalja. Uskoro će biti pokrenut i posebna web stranica sa svim informacijama.

Više informacija ovdje a dodatne informacije na zvaničnom sajtu EU: https://taxationcustoms.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en.

Share This