Uredba o utvrđivanju uslova za ulazak u Sloveniju iz Italije

Uredba o utvrđivanju uslova za ulazak u Republiku Sloveniju iz Republike Italije radi suzbijanja i kontrole zaraznih bolesti dostupna je u prilogu a u nastavku neslužebni prijevod iste.

Član 1.
Ovom uredbom utvrđuju se uslovi za ulazak na područje Republike Slovenije iz Republike Italije radi suzbijanja i kontrole epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19).

Član 2.
(1) Uspostavljaju se četiri kontrolne tačke, u graničnom području na cestovnim vezama s Republikom Italijom i to:
1. Vrtojba,
2. Fernetiči,
3. Škofije,
4. Krvavi potok.
(2) Kontrolne tačke iz 1., 2. i 3. tačke predhodnog stava su otvorene sve vrijeme, kontrolna tačka iz tačke 4. predhodnog stava, od 5. do 23. sati
(3) Upravitelji cesta moraju osigurati da su na kontrolnim točkama iz prethodnog stava postavi odgovarajuća signalizacija i blokiraju sve ostale cestovne veze s Republikom Italijom.
(4) Željeznički putnički te međunarodni povremeni i linijski promet između Republike Italije i Republike Slovenije se bustavlja.
(5) Cestovni teretni prevoz, osim prevoz poštanskih pošiljki, lijekova, zaštitne opreme i sanitetskog materijal
i humanitarne pomoći, iz Republike Italije u Republiku Sloveniju se obustavlja. Izuzetak su teretna vozila (teretni promet), čije je krajnje odredište Republika Slovenija ili u tranzitu ako je dogovoreno sa susjednom državom da prihvati teretno vozilo

Član 3.
(1) Strancu je dozvoljen ulazak u Republiku Sloveniju ako podnese dokaz na slovenačkom, engleskom ili talijanskom jeziku starim ne više od tri dana da je prošao molekularno laboratorijsko ispitivanje na prisustvo SARSCoV-2 COVID-19), koji će pokazati negativne rezultate na SARS-CoV-2 (COVID-19).
(2) Ako stranac ne dostavi dokaz iz prethodnog stava, ipak će mu biti dopušten ulazak u Republiku Sloveniju ako:
– tjelesna temperatura ispod 37,5 ° C, i
– ne pokazuje jasne znakove infekcije gornjih disajnih
puteva (kašalj, kihanje, kratkoća daha).
(3) Ulazak u Republiku Sloveniju se dozvoljava državljanima Republike Slovenije i licima sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Republici Sloveniji. Ako ima temperaturu veću od 37,5 ° C ili pokazuje jasne znakove infekcije gornjih dišnih puteva (kašalj, kihanje, kratkoća daha), obaviještava se o uputama Nacionalnog instituta za javno zdravstvo.

Član 4.
Ova Uredba se ne odnosi na građane Republike Slovenije i građane Republike Italije, dvostruke vlasnike, koji imaju svoje zemljište na obje strane državne granice i obavljaju poljoprivredne poslove.

Član 5.
Ovu uredbu provode zdravstveni radnici i Civilna zaštita Republike Slovenije uz pomoć policije.

KONAČNA ODREDBA

Član 6.
Danom stupanja ove Uredbe na snagu prestaje se primjenjivati Uredba o utvrđivanju uvjeta za ulazak u Republiku Sloveniju iz Republike Italije radi sprječavanja širenja zarazne bolesti („Službeni list RS“, br. 18/20 i 20/20).

Član 7.
Ovaj uredba stupa na snagu 19. marta 2020. u 00.00.

Br. 00717-4/2020
Ljubljana, 18. marta 2020
EVA 2020-1711-0007

UREDBA