Ured Generalnog sekretara – kontakt

ALMA KLJAJIĆ
Stručni saradnik - administrativno - tehnički sekretar
Tel.: 033 566 253
Fax: 033 214 292

Pišite nam.Odgovaramo na Vaša pitanja